auditor

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015*

06-07.04.2022

06-07.04.2022

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015*

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

PROFIL UCZESTNIKA:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości szkół, uczelni, firm szkoleniowych, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

* Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaawansowanych. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem auditowania;
  • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
  • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
  • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

CZAS TRWANIA:

16 godzin lekcyjnych.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

1459 PLN netto

1399 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

* Cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach organizowanych przez TÜV SÜD Akademia.

TERMIN SZKOLENIA:

06-07.04.2022

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację