6th Technical Days

6th Technical Days

Podsumowanie seminarium 2023r.

Podsumowanie seminarium 2023r.

Hotel Czarny potok

Tegoroczna, już szósta edycja Technical Days za nami. Około 100 uczestników i ekspertów przybyło do Krynicy-Zdroju, aby w spokojnym otoczeniu malowniczego Beskidu Sądeckiego omówić wydarzenia, innowacje oraz ciekawostki z branży technicznej, spawalniczej oraz energetycznej.

Wrzesień inauguruje okres kojarzony z zakończeniem lata, a tym samym, końcem okresu letnich wakacji i sezonu urlopowego. Dla wielu z nas, gdy już zregenerujemy się po zasłużonym odpoczynku, narasta wewnętrzna motywacja do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć, doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy na początku jesieni.

Wraz z naszym partnerem technicznym, firmą Air Products, która od 30 lat jest liderem na rynku polskim w dziedzinie dostarczania gazów przemysłowych, związanych z nimi urządzeń oraz ekspertyz dotyczących ich zastosowania w wielu branżach, mogliśmy przekazać wartościową wiedzę oraz przedstawić nowe technologie w zakresie spawania.

CO NOWEGO W BRANŻY TECHNICZNEJ – ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM TECHNICAL DAYS

Seminarium rozpoczęliśmy tematami związanymi z branżą kolejnictwa – nasi eksperci, Tomasz Kacprzak oraz Karol Kruszak przedstawili standaryzację procesów klejenia oraz potencjalny wpływ rozwoju tej technologii na branżę kolejową. Dzięki jej ciągłemu doskonaleniu, zastosowane połączenia mogą stawać się coraz lżejsze, skutecznie zmniejszając wagę całych pojazdów szynowych, a co za tym idzie – umożliwiając wykorzystanie większych prędkości na liniach przejazdów pasażerskich.Artur i Gosia na pierwszej imprezie

Podczas drugiego dnia 6th Technical Days eksperci oraz rzeczoznawcy TÜV SÜD Polska zapoznali uczestników z aspektami prawnymi oraz nowelizacją standardów. Pan Robert Wierbowiecki opisał najnowszą wersję normy PN-EN 15085, Pani Ewelina Czerwonka oraz Pan Artur Labus poinformowali uczestników o zmianach, jakie wprowadzi rozróżnienie oznakowania CE i UKCA w Europie oraz kiedy oznakowanie UKCA będzie obowiązywało produkty przeznaczone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Kolejnym obszernym punktem tematycznym seminarium 6th Technical Days była energetyka jądrowa oraz technologia reaktorów nuklearnych. Nasza specjalistka, Pani Olha Sushyk, przedstawiła obecną sytuację regulacyjno-prawną w kontekście wykorzystania energii jądrowej na pokrycie potrzeb energetycznych naszego kraju w porównaniu z resztą świata. Pani Olha opisała również wykorzystanie małych reaktorów nuklearnych, oraz przełomową technologię mobilnych, małych reaktorów modułowych SMR, która jest wykorzystywana między innymi przez armię Stanów Zjednoczonych, a niedługo może pojawić się również w Polsce.

Następnie rzeczoznawca TÜV SÜD Polska, Pan Michał Urbański przedstawił warunki i wymogi względem egzaminowania i certyfikowania spawaczy i operatorów, a kierownik szkoleń oraz badań NDT, Pan Łukasz Kościelniak, zapoznał uczestników z wymaganiami dotyczącymi personelu badań nieniszczących. Przy procesie certyfikacji personelu, zarówno klienci jak i audytorzy muszą spełnić wymagania, dzięki którym cały proces jest bezstronny i sprawiedliwy – zapoznanie aspirujących spawalników i personelu NDT z wiedzą na temat powiązanych standardów stanowiło istotny punkt seminarium Technical Days. Po krótkiej przerwie, Pan Michał Drapała wyjaśnił na czym polega kwalifikowanie technologii spawania wg ASME Sekcja IX.

Tort 25-lecie Rola technologii wodorowych w transformacji energetycznej Polski to temat szczególnie bliski TÜV SÜD Polska. Wysoka pozycja w szerzeniu wiedzy na temat obecnego stanu, a także potencjalnego obrazu rozwoju gospodarki wodorowej w kraju, została potwierdzona naszym stałym udziałem w Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND w roli partnera merytorycznego oraz dzięki organizacji inicjatywy społecznej H2idea. Naturalnym jest więc uwzględnienie technologii wodorowych w agendzie tematycznej seminarium 6th Technical Days. Pan Aleksander Gołąbek przybliżył naszym uczestnikom kwestie związane z transportem oraz certyfikacją wodoru wg CertifHy, po czym nastąpiło rozpoczęcie panelu dyskusyjnego związanego z bezpieczeństwem instalacji wodorowych, w której udział wzięli moderatorzy – Pan Aleksander Gołąbek, Pan Artur Labus oraz Pani Danuta Zoń z firmy Air Products – a także wszyscy uczestnicy seminarium.

Na zakończenie 6th Technical Days Pan Adrian Dekert omówił obowiązkową dyrektywę CSRD w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju, natomiast Pan Karol Kruszak przedstawił nowe Rozporządzenie (EU) 2023/1230 zastępujące dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

2023 to dla firmy TÜV SÜD Polska rok jubileuszowy – obchodzimy bowiem 25-lecie aktywnej obecności na rynku jednostek certyfikujących. Dlatego też podczas 6-tej edycji seminarium branży technicznej Technical Days chcieliśmy świętować tę okazję wraz z naszymi klientami oraz partnerami biznesowymi.

6TH TECHNICAL DAYS OKAZJĄ DO NAWIĄZANIA ZNACZĄCEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BIZNESOWEJ

Podczas ostatniego seminarium branży technicznej – 6th Technical Days, zorganizowanego przez TÜV SÜD Polska – doświadczeni spawalnicy mieli możliwość podzielenia się ze słuchaczami nowymi metodami spawania. Pan Prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn, Politechnika Śląska, zaprezentował Spawanie ważniejszych gatunków stali wysokowytrzymałościowych HSS, natomiast z ręcznym spawaniem laserowym zapoznał uczestników Pan Dawid Stanisz, Główny Spawalnik w firmie WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Po prezentacji firmy WIŚNIOWSKI, zespół Politechniki Śląskiej zaproponował współpracę tych dwóch instytucji w zakresie badań spawalności stali wysokowytrzymałościowych i aluminium z zastosowaniem metody spawania ręcznego laserowego. Cieszymy się, że seminarium TÜV SÜD Polska jest miejscem prezentowania innowacyjnych metod oraz napędza proces doskonalenia technologii dzięki stworzonej możliwości wymiany doświadczeń.


RĘCZNE SPAWANIE LASEROWE – PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA ŁĄCZENIA MATERIAŁU?

Na konferencji Technical Days zespół Industry Service TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. uroczyście wręczył pierwszy w Polsce certyfikat ręcznego spawania laserowego, zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1. Certyfikat jest potwierdzeniem egzaminów przeprowadzonych w czerwcu 2023 roku, dla grupy spawaczy ręcznych laserowych z firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Porozmawialiśmy z Panem Dawidem Staniszem, aby dowiedzieć się więcej o nowej metodzie spawania.

Dlaczego firma WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zdecydowała się na certyfikację ręcznego spawania laserowego wg normy PN-EN ISO 9606-1 w TÜV SÜD Polska?

Dawid Stanisz, Główny Spawalnik WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.: Firma WIŚNIOWSKI zdecydowała się na certyfikację ręcznego spawania laserowego zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 przy współpracy z TÜV SÜD Polska ze względu na wieloletnią współpracę oraz z uwagi na nadrzędną troskę o klienta, a także zaangażowanie w zapewnienie doskonałej jakości i estetyki wykonywanych produktów. Co więcej, z TÜV SÜD Polska mamy wdrożony i certyfikowany system EN 1090-1, EN ISO 3834-2, dopuszczenia technologii spawania oraz egzaminy spawaczy.

Myślę, że decyzja o wykorzystaniu technologii spawania laserowego ma szczególny związek z naszym dążeniem do doskonałości w projektach, które wymagają estetycznych i trwałych złączy. W przypadku tradycyjnej metody spawania MAG 135/138, spoiny mogą być widoczne i nie zawsze odpowiadać gustom klientów. Technologia spawania laserowego pozwala nam osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom estetyki, jakości oraz minimalistyki złączy.

Dzięki spawaniu laserowemu, nasze połączenia stają się praktycznie niewidoczne, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów i konstrukcji, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę. Należy też podkreślić, że certyfikacja przez TÜV SÜD Polska gwarantuje, że nasza firma spełnia najwyższe standardy i normy jakości w dziedzinie spawania laserowego, co przekłada się na satysfakcję naszych klientów i ich pełne zaufanie do jakości naszych wyrobów.

Warto podkreślić, że firma WIŚNIOWSKI zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu i dąży do dostarczania produktów, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również przekraczają je pod względem estetyki i trwałości. Certyfikacja ręcznego spawania laserowego to jeden z kroków w tej długoterminowej strategii zapewnienia najwyższej jakości i satysfakcji klientów

Czy ręczne spawanie laserowe jest tańsze, efektywniejsze, o większej jakości, bezpieczniejsze?

D.S.: Wdrożenie procesu ręcznego spawania laserowego pozwoliło na skrócenie czasów operacyjnych, wyeliminowanie skomplikowanych, czasochłonnych i szkodliwych dla zdrowia procesów, m.in. lutowania płomieniowego konstrukcji cynkowanych ogniowo oraz znaczące podniesienie jakości i estetyki wykonanych balustrad i systemów ogrodzeniowych w firmie WIŚNIOWSKI. W stolarce drzwiowej udało się m.in. zredukować ilość operacji związanych z szlifowaniem, wyeliminować deformacje po spawaniu przy jednoczesnym znaczącym zmniejszeniu zużyciu materiału dodatkowego do spawania, tj. drutu i gazów osłonowych. W czasie procesu ilość wprowadzanego ciepła jest dużo mniejsza w porównaniu do standardowych procesów spawalniczych.  Wdrożone rozwiązanie było szacowane na stopę zwrotu około pół roku do ośmiu miesięcy.

Przekrój złącza jest również istotnym elementem nowej metody spawania, w odróżnieniu do tradycyjnych metod TIG i MAG, spoina przybiera kształt idealnego prostokąta, więc naprężenia wewnątrz złącza rozkładają się równomiernie. Pozwala to unikać deformacji konstrukcji, co jest bardzo ważne przy spawaniu cienkich elementów. 

Dawid Stanisz Technical Days

Jak skutecznie zabezpieczyć pracownika wykonującego ręczne spawanie laserowe? Na co trzeba zwrócić uwagę?

D.S.: W ramach opracowania i wdrażania technologii ręcznego spawania laserowego została opracowana konstrukcja i zabudowa celi spawalniczych wraz z systemami bezpieczeństwa, które są zintegrowane ze źródłami laserowymi, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami BHP. Na podstawie analizy i testów filtrów dostępnych już na rynku zostały dobrane i opracowane filtry laserowe szklane wykorzystywane następnie w wygrodzeniu celi oraz przyłbic spawalniczych. Na chwilę obecną takie przyłbice nie są dostępne na rynku, zostały one wykonane specjalnie na potrzeby wdrożenia procesu ręcznego spawania laserowego w firmie WIŚNIOWSKI.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze dobre dopasowanie elementów spawanych, natomiast sam proces wyszkolenia nowych osób, które nie mają uprzedniego doświadczenia w spawaniu, jest dużo łatwiejszy ze względu na samą specyfikę prowadzenia procesu ręcznego spawania laserowego, w którym tak naprawdę drut spawalniczy nadaje tępo realizacji procesu, a spawacz musi zapewnić właściwe prowadzenie głowicy laserowej. Kluczowym w tym procesie oprócz właściwego doboru parametrów procesowych, jest opanowanie właściwej techniki układania kąta pistoletu laserowego, a tym samym kąta padania wiązki laserowej. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że maksymalnie tygodniowe szkolenie praktyczne wystarcza, żeby odpowiednio przygotować pracownika realizującego proces ręcznego spawania laserowego do pracy.

Jakiej grubości połączenie spawane jesteśmy w stanie wykonać?

D.S.: Na ten moment jest to 6mm połączenie doczołowe na stali nierdzewnej na jednym przejściu przy użyciu najmocniejszego urządzenia na rynku. Przy spawaniu wielościegowym może być możliwe nawet 8-10mm, jednak należy przeprowadzić dalsze badania i analizy w tym kierunku.

Kiedy powstał pomysł tej technologii i jak szybko się ona rozwija? Jak szerokie jest zastosowanie spawania laserowego?

D.S.: W firmie WIŚNIOWSKI temat ręcznego spawania laserowego pojawił się dwa lata temu i został podjęty do analizy w ramach doktoratu wdrożeniowego dotyczącego wdrażania innowacyjnych, niskoenergetycznych procesów łączenia metali, jako alternatywy dla obecnie stosowanego procesu MAG 135 w systemach ogrodzeniowych. Na początku byliśmy nastawieni mocno sceptycznie do tego procesu, natomiast z czasem analizując możliwości, okazało się, że osiągnięcia i jakość tej technologii wykracza szeroko poza nasze oczekiwania i możliwości innych metod spawania. Tak naprawdę nie znamy jeszcze wszystkich ograniczeń ręcznego spawania laserowego, konieczne są dalsze badania i analizy, natomiast cały czas szukamy nowych obszarów, w których technologia ta byłaby użyteczna i mogłaby się rozwijać.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność - zostańcie z Nami po wieści dotyczące przyszłej edycji – 7th Technical Days!

Zespół TUV SUD Polsk


Galeria Zdjęć
Prelegenci tÜV SÜD Polska

Artur Labus

Artur Labus

Dyrektor Działu Industry Service

 Robert Wierbowiecki

Robert Wierbowiecki

Rzeczoznawca TÜV

Ewelina Czerwonka

Ewelina Czerwonka

Zastępca dyrektora
Centrum Certyfikacji

Adrian Dekert

Adrian Dekert

Manager ds. akredytacji
zrównoważonego rozwoju

 Karol Kruszak

Karol Kruszak

Koordynator ds. akredytacji

 Olek Gołąbek

Aleksander Gołąbek

Specjalista ds. energetyki
i gospodarki wodorowej

Łukasz Kościelniak

Łukasz Kościelniak

Kierownik ds. szkoleń
oraz badań NDT

Tomasz Kacprzak

Tomasz Kacprzak

Specjalista ds. certyfikacji
wyrobów, Inspektor BHP


Olha Sushyk

Analityk ds. rynku energii
i technologii wodorowych


Michał Urbański

Rzeczoznawca TÜV


Michał Drapała

Starszy rzeczoznawca TÜV

Robert Wierbowiecki

Rzeczoznawca TÜV

 
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację