Weryfikacja etykiet spożywczych

Ocena poprawności znakowania produktów spożywczych

Ocena poprawności znakowania produktów spożywczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, każdy produkt spożywczy, wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi zostać odpowiednio oznakowany oraz posiadać etykietę zgodną z wymaganiami prawnymi. Podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowe oznakowanie oraz etykietowanie są producenci, importerzy i dystrybutorzy produktów spożywczych.

CZYM JEST WERYFIKACJA ETYKIET SPOŻYWCZYCH?

TÜV SÜD Polska realizuje następujące usługi z zakresu weryfikacji etykiet spożywczych:

  • Weryfikacja etykiety spożywczej w stosunku do specyfikacji / receptury,
  • Poprawność składu, kolejność składników,
  • Referencyjne Wartości Spożycia (RWS),
  • Weryfikacja poprawności etykiety spożywczej na zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi,
  • Znakowanie i obliczanie wartości odżywczych,
  • Oznaczenie alergenów,
  • Poprawność stosowania oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych,
  • Weryfikacja tłumaczenia etykiet spożywczych,
  • Labeling proof – ocena końcowa projektu.

JAK WERYFIKACJA ETYKIET SPOŻYWCZYCH MOŻE POMÓC?

Do stworzenia etykiety produktu spożywczego, zgodnego z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, niezbędna jest specjalistyczna wiedza oraz znajomość aktualnych wymagań prawnych. Ze względu na zmienność regulacji i wytycznych, konieczne jest również regularne sprawdzanie treści etykiet. Dodatkowa, niezależna weryfikacja wykonana przez specjalistę zapewni, że etykieta będzie zawierała wszystkie wymagane prawem elementy.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska zatrudnia doświadczonych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz znakowania i etykietowania. Ich wieloletnia wiedza i trzystopniowy system weryfikacji pozwala zminimalizować ryzyko wprowadzenia na rynek wyrobu niezgodnego z wymaganiami prawnymi.

Zobacz także

Ulotka

Weryfikacja etykiet spożywczych w pigułce

Pobierz ulotkę informacyjną

Product Testing Label - Independent quality testing
Artykuł
Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację