Certyfikacja zakładu wg WHG

Wyzwania biznesowe

By chronić środowisko wodne przed skażeniami lub zanieczyszczeniami, montaż instalacji (np. zbiorniki magazynowe, kotły, wanny retencyjne, rurociągi i in.), ich konserwacja, naprawy oraz czyszczenie może być wykonywany na terenie Niemiec wyłącznie przez tzw. Zakłady Fachowe wg WHG (Prawo Wodne).

 

CERTYFIKACJA ZAKŁADU WG WHG

Zgodnie z niemiecką Ustawą o gospodarce wodnej (Wasserhaushalts-gesetz) montaż, konserwacja, remonty oraz czyszczenie i wyłączanie z eksploatacji musi być zlecane wyłącznie tzw. zakładom fachowym (tzw. Fachbetrieb). Zakład fachowy musi dysponować stosownym sprzętem i wyposażeniem oraz wykwalifikowanym personelem odpowiadającym wymogom Ustawy o gospodarce wodnej oraz przepisom powiązanym, a także zawrzeć z organizacją dozoru technicznego umowę o dozorze.

 

Dlaczego CERTYFIKACJA ZAKŁADU WG WHG jest ważna? 

Woda jest niezbędna do życia – zatem winna podlegać szczególnej ochronie – szczególnie strefy ujęć wody pitnej. Z tego powodu wprowadzono w Niemczech rygorystyczne przepisy dotyczące wykonywania prac na instalacjach, w których znajdują się substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.

Certyfikat TÜV SÜD wg WHG, wydawany z reguły na okres dwóch lat, jest potwierdzeniem, że Przedsiębiorstwo spełniło wymogi do wykonywania czynności podlegających po ustawę WHG.

 

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

Wybierając ofertę TÜV SÜD Klient otrzymuje kompleksowe obsługę z jednego źródła dopasowaną do potrzeb danej Firmy. Proponujemy kursy podstawowe i specjalistyczne wg WHG w języku polskim, również w postaci szkoleń zamkniętych w siedzibie Klienta, połączonych z wymaganym audytem. Efektem takiego 2-dniowego modułu jest przyznanie Firmie certyfikatu wg WHG.

Równolegle oferujemy również odbiory zbiorników potwierdzające spełnienie wymogów WHG.

 

Korzyści:

            Organizacja kursu podstawowego + fachowego, zgodnie z profilem przedsiębiorstwa - także u Klienta

            Audyt certyfikujący i nadzorujący

            Zawarcie umowy o nadzorze

            Wystawienie stosownego certyfikatu

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację