GI-126430453-sustainable-buildings

Przeglądy instalacji i urządzeń technicznych

Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawnego działania instalacji należy do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości. W trakcie kontroli prowadzone są oględziny instalacji, sprawdzana jest poprawność jej działania, wykonywane są konieczne pomiary, sprawdzana jest kompletność dokumentacji.

Nasi audytorzy przeprowadzają kontrole:

  • instalacji odgromowych,
  • systemów sygnalizacji pożaru,
  • instalacji nagłośnieniowych,
  • instalacji oświetlenia awaryjnego,
  • instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników.

Badanie poszczególnych elementów instalacji jest przeprowadzane w okresach zgodnych z wymogami prawa lub na życzenie klienta, częściej.

W trakcie kontroli prowadzone są oględziny instalacji, sprawdzana jest poprawność jej działania, wykonywane są konieczne pomiary, sprawdzana jest kompletność dokumentacji. Kontrola kończy się raportem z dokumentacją fotograficzną, w którym zawarta jest ocena instalacji, uwagi dotyczące koniecznych napraw, wyniki pomiarów oraz ocena stanu instalacji.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację