Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Certyfikacja BREEAM

Upewnij się, że Twoja firma spełnia różne kryteria oceny BREEAM

Czym jest certyfikat BREEAM?

BREEAM to system oceny jakości budynków będący obecnie standardem w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów. Oceniana jest jakość środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność do środków transportu i komunikacji, materiały i konstrukcja, zarządzanie realizacją i eksploatacją, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami.

Jak certyfikacja BREEAM może pomóc?

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportów przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za powstanie obiektu (inwestor, projektanci, wykonawcy).

Punktowa ocena budynku prowadzona jest w następujących kategoriach

1. Zarządzanie

2. Zdrowie i komfort

3. Energia

4. Transport

5. Woda

6. Materiały

7. Odpady

8. Użytkowanie gruntów i ekologia

9. Zanieczyszczenie

10. Innowacyjność

 

Ocena zależy od ilości punktów przyznanych za spełnianie poszczególnych wymagań:

  • wynik równy lub wyższy niż 30 punktów oznacza ocenę „pass”,
  • od 45 punktów przyznawana jest ocena „good”,
  • od 55 punktów – ocena „very good”,
  • od 70 punktów – ocena „excellent
  • od 85 punktów – ocena „outstanding”.

Jak możemy pomóc?

Asesorzy TÜV SÜD Polska są upoważnieni do przeprowadzenia oceny zgodnie z wymaganiami BREEAM i mogą wnioskować o przyznanie certyfikatu BREEAM.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację