Green Buildings

Certyfikacja BREEAM

Upewnij się, że Twoja firma spełnia różne kryteria oceny BREEAM

Upewnij się, że Twoja firma spełnia różne kryteria oceny BREEAM

Czym jest certyfikat BREEAM?

BREEAM to system oceny jakości budynków będący obecnie standardem w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów. Oceniana jest jakość środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność do środków transportu i komunikacji, materiały i konstrukcja, zarządzanie realizacją i eksploatacją, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami.

Jak certyfikacja BREEAM może pomóc?

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportów przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za powstanie obiektu (inwestor, projektanci, wykonawcy).

Punktowa ocena budynku prowadzona jest w następujących kategoriach

1. Zarządzanie

2. Zdrowie i komfort

3. Energia

4. Transport

5. Woda

6. Materiały

7. Odpady

8. Użytkowanie gruntów i ekologia

9. Zanieczyszczenie

10. Innowacyjność

 

Ocena zależy od ilości punktów przyznanych za spełnianie poszczególnych wymagań:

  • wynik równy lub wyższy niż 30 punktów oznacza ocenę „pass”,
  • od 45 punktów przyznawana jest ocena „good”,
  • od 55 punktów – ocena „very good”,
  • od 70 punktów – ocena „excellent
  • od 85 punktów – ocena „outstanding”.

Jak możemy pomóc?

Asesorzy TÜV SÜD Polska są upoważnieni do przeprowadzenia oceny zgodnie z wymaganiami BREEAM i mogą wnioskować o przyznanie certyfikatu BREEAM.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację