Weryfikacja wprowadzania energii do sieci z paliwa pomocniczego

Dedykowane instalacje spalania biomasy ubiegające się o koncesję (promesę koncesji) i ubiegające się o wsparcie z produkcji energii elektrycznej z OZE, które wykorzystują paliwa pomocnicze muszą przedłożyć do Urzędu Regulacji Energetyki opinię niezależnej strony trzeciej, posiadającej wiedzę i doświadczenie w weryfikacji jednostek wytwórczych, potwierdzającej, że zastosowane zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej z paliwa pomocniczego.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację (audyt instalacji) oraz dokonuje testu sprawdzającego działania zabezpieczeń i wydaje opinię technicznej możliwości wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej z paliwa pomocniczego. 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację