Weryfikacja wprowadzania energii do sieci z agregatów awaryjnych w instalacji OZE

Instalacje spalające biomasę i ubiegające się o wsparcie z produkcji energii elektrycznej z OZE, ale posiadające awaryjne (rezerwowe) agregaty prądotwórcze wykorzystujące paliwo konwencjonalne muszą przedłożyć do Urzędu Regulacji Energetyki opinię niezależnej strony trzeciej, posiadającej wiedzę  i doświadczenie w weryfikacji jednostek wytwórczych, potwierdzającej brak możliwości technicznych wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z paliw konwencjonalnych.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację (audyt instalacji) oraz dokonuje testu sprawdzającego działania zabezpieczeń i wydaje opinię technicznej możliwości wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej przy użyciu agregatu awaryjnego (rezerwowego).

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację