Weryfikacja przyrządów pomiarowych niezbędnych do rozliczeń energii z OZE

Instalacje odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacje spalania wielopaliwowego, instalacji termicznego przekształcania odpadów, układów hybrydowych i dedykowanych instalacji spalania biomasy, powinny poddać się weryfikacji pomiarów stosowanych do rozliczeń ilości energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Do pomiarów tych zalicza się:

  • pomiary ilości energii elektrycznej
  • pomiary ilości ciepła
  • pomiary ilości podawanego do procesu spalania paliw
  • pobór próbek paliw podawanych do procesu spalania.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację i wydaje opinię o gotowości instalacji do rozliczeń ilości energii wytworzonej w OZE.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację