Weryfikacja założonych efektów ekologicznych dla instalacji powstałych ze środków unijnych i krajowych.

Korzystając ze środków unijnych lub krajowych w ramach programu finansowego na obniżenie zużycia energii elektrycznej lub zmniejszenia emisji po wykonaniu przedsięwzięcia należy przedłożyć potwierdzenie osiągnięcia zakładanej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2. TUV SUD Polska spełnia wymagania stawiane przez poszczególne programy pomocy finansowej zarówno krajowej, jak i zagranicznej (np. System Zielonych Inwestycji - GIS, Inteligentne sieci energetyczne, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki Unii Europejskiej).

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadza weryfikację i wydaję opinię o wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację