Gospodarka energetyczna

Właściwa gospodarka energetyczna umożliwia na racjonalne użytkowanie z zasobów energii. Procedury i bieżące analizy w istotny sposób mogą wpłynąć na rozliczanie energii.

Jak możemy pomóc?

W zakresie gospodarki energetycznej oferujemy naszym Klientom weryfikację:

  • instrukcji i procedur normalizujących gospodarkę paliwami, w tym dotyczących dostaw, zapasów i zużycia tych paliw,
  • algorytmów metod pośrednich, zasad i kluczy podziału energii pierwotnej i finalnej w ramach przedsiębiorstw,
  • instrukcji dotyczących gospodarki paliwowej i magazynowej oraz poboru próbek paliw pod kątem spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w tym kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, monitorowania emisji CO2 i rozliczeń handlowych,
  • analiz niepewności (związanych m.in. z gospodarką paliwową, emisją CO2),
  • analiz energetycznych (obejmujące pracę poszczególnych urządzeń, jednostek wytwórczych oraz zespołów tych jednostek; powiązane z weryfikacją analizy istniejących metod rozliczania paliw, analizy niepewności, analizy ekonomicznej, analizy i oceny wskaźników technicznych; przedstawiające stan aktualny oraz możliwości optymalizacji zużycia energii i związanych z tym kosztów).


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację