Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Audyt procesów kontroli dostaw biomasy wg Systemu Należytej Staranności

W punkcie III Informacji nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Prezes URE zaleca przedsiębiorcom stworzenie Systemu Należytej Staranności (czyli kontroli dostaw biomasy), analogicznego do systemu przewidzianego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 995/2010 z 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23).

System Należytej Staranności obejmuje:

1) dostęp do informacji o źródłach oraz o dostawcach drewna i materiału drzewnego z niego wytworzonego, w tym do stosownych informacji dotyczących zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku, ilości i jakości drewna oraz, w stosownych przypadkach, regionu w danym kraju i zezwolenia na pozyskanie

2) procedury oceny ryzyka umożliwiające podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje ryzyko, że nielegalnie pozyskane lub pełnowartościowe drewno lub produkty pochodzące z takiego drewna zostaną wprowadzone do obrotu.

3) procedury ograniczania ryzyka obejmujące zestaw odpowiednich i proporcjonalnych środków mających na celu skuteczne zminimalizowanie tego ryzyka i mogą dotyczyć konieczności przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów lub poddania weryfikacji przez stronę trzecią.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadza audyt i sporządza opinię, a w przypadku opinii pozytywnej wydaje certyfikat kontroli dostaw biomasy wg zasad Systemu Należytej Staranności. Certyfikat jest wpisywany do Krajowego Spisu Uwierzytelnienia Biomasy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa