Audyt pochodzenia / uwierzytelnienia źródła biomasy

W celu zapobiegania przypadkom wykorzystania drewna pełnowartościowego, zanieczyszczonego lub nielegalnie pozyskanego do celów energetycznych na terenie Polski zaleca się przeprowadzać audyty źródeł pochodzenia biomasy (w tym również biomasy importowanej). Audyt przeprowadzany jest u producenta biomasy i pozwala uwierzytelnić pochodzenie biomasy. Podczas audytu odbywa się wizja lokalna procesu produkcji biomasy i sposób jej składowania, a także sprawdzenie bilansu masy. W razie potrzeby pobierane są próbki biomasy w celu sprawdzenia jej jakości.

Jak możemy pomóc?


TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadza weryfikację i wydaje raport z badania pochodzenia biomasy (w przypadku biomasy leśnej) lub potwierdzenie istnienia sadu przeznaczonego do wycinki (w przypadku biomasy „agro”).

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację