ATEX i zapobieganie eksplozjom

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Co to jest ATEX?

ATEX odnosi się do dwóch dyrektyw UE, które regulują sposób zarządzania urządzeniami i miejscami pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem. W wielu miejscach pracy w powietrzu mogą znajdować się gazy, pyły lub opary - jeśli materiały te się zapalą, może dojść do wybuchu, który spowoduje uszkodzenia i obrażenia. ATEX ma na celu zapobieżenie takiej sytuacji.

Działalność przemysłowa, od rozpylania lakieru samochodowego po produkcję chemikaliów, piłowanie drewna, przetwarzanie mąki zbożowej i stacje napełniania to tylko niektóre ze środowisk pracy, w których mogą wystąpić eksplozje. Certyfikat ATEX ma na celu zminimalizowanie lub zapobieżenie wybuchom w tych miejscach.

Jeśli Twoje procesy produkcyjne obejmują łatwopalne ciecze, gazy, aerozole lub palne pyły lub jeśli zapewniasz sprzęt używany w takich miejscach, będziesz musiał uzyskać certyfikat ATEX.

Termin „ATEX” pochodzi od francuskiej nazwy dyrektywy z 2003 r .: les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles (atmosfera wybuchowa). Obejmuje zarówno maszyny lub urządzenia przeznaczone do użytku w takich środowiskach, jak i zasady zarządzania ogólnym środowiskiem w takich miejscach pracy.

 

DLACZEGO DYREKTYWA ATEX JEST WAŻNA?

Dyrektywa ATEX jest prawem UE, więc jeśli twoje zakłady produkcyjne znajdują się w UE lub jeśli sprzedajesz sprzęt przeznaczony do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach w bloku, musisz uzyskać certyfikat ATEX.

ATEX zapewnia wiele korzyści:

Zgodność z prawem UE
Przestrzeganie prawa jest obowiązkowe, więc posiadanie certyfikatu oznacza, że możesz sprzedawać i produkować towary na dużym rynku UE.

Poprawia ochronę przeciwwybuchową
Przeprowadzanie ocen ATEX oznacza, że Twój produkt lub środowisko pracy jest znacznie mniej narażone na eksplozję.

Chroni życie i mienie
Wyraźną zaletą certyfikacji ATEX jest minimalizacja ryzyka dla życia lub mienia spowodowanego eksplozjami.

Ulepsza produkty i środowisko pracy
Ocena ATEX wystawiona przez zaufanego niezależnego rzeczoznawcę pomoże ulepszyć produkty lub środowisko pracy, na przykład poprzez wdrożenie stref ATEX (w celu oddzielenia materiałów potencjalnie palnych od zapłonu) lub nałożenie na personel odzieży antystatycznej.

 

TÜV SÜD OMAGA PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW ATEX

Od ponad 40 lat TÜV SÜD dostarcza producentom i dostawcom sprzętu wysokiej jakości usługi w zakresie analizy ryzyka, bezpieczeństwa procesów termicznych, zapobiegania i ochrony przeciwwybuchowej, zapobiegania ryzyku elektrostatycznemu i bezpieczeństwa produktów dla przemysłu procesowego.

Nasze zespoły ekspertów mają wieloletnie doświadczenie w ocenie produktów i środowisk pod kątem zgodności z dyrektywą ATEX w całej Europie.

Miejsca pracy

Oferujemy pełną obsługę fabryk, zakładów i warsztatów, w których w atmosferze występują potencjalnie wybuchowe gazy, pyły i płyny. Pomagamy ocenić ryzyko i oddzielić miejsce pracy za pomocą stref ATEX w celu kontroli lub eliminacji zagrożeń. Nasi konsultanci działają zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001: 2008, więc możesz nam zaufać, jeśli chodzi o neutralne i obiektywne wytyczne.

Producenci sprzętu

Jeśli chcesz sprzedawać klientom w UE sprzęt, który może być używany w środowiskach z atmosferą wybuchową, Twój sprzęt musi otrzymać certyfikat ATEX. Nasze zespoły współpracują z Tobą, aby zapewnić zgodność produktów i szybkie dotarcie do klientów.

Możemy przeprowadzać oceny w naszym akredytowanym laboratorium ISO 17025, które zapewnia kompleksową usługę wykrywania potencjałów reaktywnych, charakterystyk bezpieczeństwa, właściwości łatwopalnych i elektrostatycznych w Państwa urządzeniach. 

 

NASZE USŁUGI ATEX:

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie certyfikacji ATEX, niezależnie od tego, czy zarządzasz miejscem pracy w środowisku wybuchowym, czy sprzedajesz sprzęt, który może być używany w takim miejscu, lub jedno i drugie.

W zależności od wymagań współpracujemy z Tobą w celu:

 • Zdefiniuj strefy ATEX w miejscu pracy
 • Wypełnij dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej (EPD)
 • Wykonaj certyfikację sprzętu i zespołów
 • Przeprowadź analizę źródła zapłonu (w tym elektrostatyki)
 • Określ dane dotyczące bezpieczeństwa - zarówno dla firm operacyjnych, jak i produkcyjnych

Nasze podusługi obejmują:

 • Koncepcje ochrony przeciwwybuchowej i EPD
 • Definicja podziału na strefy (ATEX, NFPA)
 • Analiza źródła zapłonu
 • Certyfikacja sprzętu zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE
 • Certyfikacja podzespołów zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE
 • Określenie danych dotyczących bezpieczeństwa
 • Projektowanie systemów wentylacyjnych
 • Ocena starego sprzętu - ocena sprzętu wprowadzonego do obrotu przed lipcem 2003 roku

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację