Gondolkozzunk előre!

Elkötelezettségünk a fenntarthatóság mellett

Elkötelezettségünk a fenntarthatóság mellett

Elkötelezettségünk a fenntarthatóság mellett

"Fenntartható tevékenységeink által felelősséget vállalunk a világunk jövőjéért. A TÜV SÜD-nél céljaink egyértelműek: felelősséget vállalunk, illetve fenntartható módszerekkel és magatartással formáljuk a jövőt. Elkötelezettek vagyunk az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljai iránt, miközben fogadalmat tettünk arra, hogy szerepet játszunk ezen célok elérésében."

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
 TÜV SÜD AG ügyvezető igazgatóság elnöke


Az emberek és a környezet védelmét célzó fenntartható, felelős tevékenységek a kezdetektől fogva a TÜV SÜD vállalati célkitűzéseinek egyik alappillére, és a vállalat több mint 150 évvel ezelőtti alapítása óta vezérelvként szolgál. Megalakulásunk óta védjük az embereket és a környezetet a technológiával kapcsolatos kockázatokkal szemben, ezzel elősegítve a műszaki fejlődést. Támogatjuk és alakítjuk a technológiai fejlődés menetét, folyamatosan kiigazítjuk és összehangoljuk szolgáltatásainkat azzal a céllal, hogy feladatunk teljesítése során mindenkor a biztonságot és a védelmet biztosítsuk.

 A One World, azaz a TÜV SÜD Fenntarthatósági Állapotjelentése áttekintést ad a 2019 és 2020-as tevékenységeinkről és bemutatja, hogy hogyan teljesültek a szervezetünk által vállaltak. Emellett segít a releváns témaköröket proaktívan beágyazni az üzleti folyamatainkba. A társadalmi elkötelezettségünket tükrözik az alkalmazottaink kezdeményezései a különbözőség elfogadásától a környezetbarát gyakorlatok befogadásáig a mindennapi működés során. Ezeken a tevékenységeken keresztül igyekszünk biztosítani a biztonságos, védett és fenntartható világ fejlődését a társadalomban és a környezetben.

TÜV SÜD Alapítvány: Inspiráció és szenvedély a technológia iránt

A TÜV SÜD számos formában elkötelezte magát a közjó támogatására az adományoktól és együttműködésektől kezdve az általunk kezdeményezett projektekig. A figyelmet érdemlő műszaki és tudományos részterületek támogatásáért képzéseket és oktatásokat tartunk a fiataloknak. Ezeket a projekteket a TÜV SÜD Alapítvány és a TÜV SÜD Csoporthoz tartozó tagvállalatok vezetik.

A TÜV SÜD Alapítvány a TÜV SÜD AG két tulajdonosának egyike. Az alapítványi tőkével egy meghatározott sorrend szerint finanszírozzák a projekteket Németország-szerte, összpontosítva a fiatalok oktatására és képzésére a STEM (Tudomány, Technológia, Mérnöki tudományok, Matematika) tárgyterületein. Az Alapítvány minden tevékenysége közvetlenül arra a célra irányul, hogy fellelkesítse a fiatalokat a modern technológiák és a természettudományok iránt. A 2009-es alapítás óta a TÜV SÜD Alapítvány hozzávetőleg összesen 4,5 millió eurót fektetett be ezekbe a társadalmi projektekbe. Az Alapítvány befektetéseinek többsége a TÜV SÜD AG osztalékaiból és a TÜV SÜD Csoport tagvállalatainak adományaiból származik. További információkért látogassa meg a TÜV SÜD Alapítvány német nyelvű weboldalát.

 

Fenntartható tevékenységeink;

A környezet és a társadalom iránti elkötelezettségünket tükrözi a munkavállalóink kezdeményezései a különbségek elfogadására, és a környezetbarát módszerek befogadására a mindennapi folyamatok során. A tevékenységeinken keresztül támogatjuk az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljait (SDGs) és megosztjuk tudásunkat, illetve tapasztalatainkat a társtervezőkkel egy jobb és fenntarthatóbb jövőért. A célunk: megteremteni a biztonságot, védelmet, valamint a társadalom és a környezet fenntartható globális fejlődését.

Az éhezés visszaszorítása

Zero Hunger

A Die Tafeln nevű szervezet munkásságának köszönhetően ételbankok segítik a rászorulókat Németországban. Minden nap több tonna ehető étel kerül szemétbe Németországban - miközben ez idő alatt rengeteg ember ínségben él. A Németország-szerte működő Die Tafeln egy olyan jótékonysági szervezet, ami keresi a lehetőségeket a szomorú helyzet felszámolására. Az önkéntesek összegyűjtik a megsemmisítésre ítélt jó minőségű, kidobott ételeket, majd szétosztják az arra rászorulóknak. 2020-ban a TÜV SÜD vállalat ernyőszervezetként támogatta a német Tafel Deutschland és a Baden-Württemberg tartománybeli Fildertafel ételbank munkásságát.

 

Jó egészség és jólét

Good Health and Well-Being

 

IA 2020-as járványévben fokozottan támogattuk a szükségben lévő betegek helyzetét javító kezdeményezéseket és önkéntességet. Továbbá műszaki szolgáltatóként olyan projekteket is segítettünk, melyek szorosan kapcsolódnak az alapértékeinkhez, így erősítve a TÜV SÜD elkötelezettségét a társadalmi szerepvállalásban.

 

 

Nemek közötti egyenlőség

Gender Equality

Diversity Charter: 

Hisszük, hogy a különbözőség nagymértékben hozzájárul a TÜV SÜD sikereihez. Azok a cégek, amelyek elfogadják a demográfiai és gazdasági kihívásokat, sokkal jobb helyzetbe kerülhetnek a siker eléréséhez, ráadásul a sokszínű munkavállalóik által. A megbecsülés kimutatására és a különbözőség támogatására a TÜV SÜD aláírt egy megállapodást, csatlakozva ezzel Németország legnagyobb vállalati kezdeményezéséhez, ami a különbözőség elfogadását mozdítja elő. Az okirat feltételei között szerepel az ítélkezésmentes munkahelyi környezet megteremtése. Minden munkavállalót tiszteletben kell tartani nemtől, nemzetiségtől, etnikai hovatartozástól, hittől, meggyőződéstől, rokkantságtól, életkortól, szexuális orientáltságtól vagy identitástól függetlenül. Több információ a német nyelvű honlapon

Nők hálózata: 

A Women's Network névre hallgató hálózat egy széles körű közösségi kezdeményezés arra, hogy a TÜV SÜD-del együttműködve bemutassa a női munkavállalókhoz kapcsolódó előnyöket. A kezdeményezést egy női csoport indította útjára, akik szenvedélyesen támogattak más nőket a szervezeten belül; ezt pedig néhány helyi nagykövet is segítette. A hálózat nőknek és férfiaknak egyaránt többféle kezdeményezést kínál a szervezeten belül; beleértve a mentorációt, coachingot, social networkinget, képzéseket és kapcsolódási lehetőséget a hasonló gondolkodású külső női hálózatokkal. Több információ német nyelven itt.

 

Megfizethető és tiszta energia

Affordable and clean energy

Napenergia:

Az energiafejlesztés házon belül történő megoldása és a külső forrásokból érkező elektromos áram iránti igény csökkentése volt cél az új, körülbelül 94 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszerrel. Ezt 2020 nyarán hozták működésbe a TÜV SÜD elektromágneses kompatibilitási laboratóriumában, a bajorországi Straubing városban.

Zöld energia:

2020-ban a németországi TÜV SÜD által használt energia 86%-a zöld energia volt, ami a megfelelő eredetigazolással is bizonyításra került.

Fosszilis tüzelőanyagoktól mentes fűtési energia:

Ahol lehetséges, ott a fűtési energiánkat elsősorban környezetbarát forrásokból nyerjük és csak részben távhőből. A müncheni központ - ami egyben a legnagyobb irodaépületünk is - távfűtést kap a helyi távhő vállalattól. A 2013-ban nyílt, Garching városában található új laboratórium fűtése a helyi geotermikus hőenergia-szolgáltatótól érkezik.

 

Tisztességes munka és gazdasági növekedés

Decent Work and Economic Growth

 

Fenntarthatósági tevékenységeink az "Alkalmazottakra" való tekintettel a következő területekre fókuszál: toborzás, javadalmazások és juttatások, folyamatos képzések és fejlesztés, sokszínű menedzsment, munka-magánélet egyensúly és foglalkozási egészség és biztonság.

 

 

Fenntartható városok és közösségek

Sustainable Cities and Communities

E-mobility: 

Különféle német helyszíneken biztosított az elektromos járművek töltőpontja a vásárlók és a munkavállalók számára. Az e-mobility úttörőjeként törekszünk az e-mobilitás jövőjének formálására.

A tetők zöldebbé tétele 

A Müncheni részlegünk központjának teteje egy teljes, zöld megújuláson esett át, így három méhkas is otthont kapott a tetőkertben. Munkavállalóink közül több, mint harminc amatőr méhész vesz részt aktívan abban a projektben, ahol szabadidős tevékenységként gondját viselik a méheknek. Ebben szakértő segítséget kapnak tapasztalt méhészektől. A méhek körülbelül 400 üveg mézet termeltek 2020 végéig, aminek nagy részét házon belül, a munkavállalóknak adtak el. Az ebből származó bevételt - és a cég által adott plusz adományt - pedig a Müncheni Nonprofit Gyermekalapítvány (Die Arche) kapta, amely szervezet támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat. 

Környezet: 

Amennyire csak lehet, igyekszünk a vállalati tevékenységeinket környezetbarátabbá tenni, és minimalizálni a negatív környezeti hatásokat. Ennek eléréséhez rendszeresen nyomon követjük a TÜV SÜD pozitív és negatív környezeti hatásait, fejlesztjük céljainkat és tevékenységeinket. Ezzel törekszünk a sikeres klíma- és környezetvédelmi intézkedések kialakítására a vállalaton belül, amit az elkövetkezendő években is alkalmazni fogunk. 

Üvegházhatású gázkibocsátás minden TÜV SÜD cég esetén:

Mivel ökológiai lábnyomunk nagy részét az energiafogyasztás és a kapcsolódó CO2-kibocsátás teszi ki, ezért a klímavédelmi tevékenységeink is erre a helyzetre összpontosítanak. Az üvegházhatású gázkészleteinket a világ munkavállalóinak több, mint a fele használja rendszeresen. A pontos adatokat párhuzamosan gyűjtöttük a GHG Protokol és az ISO 14064-1 szabvány alapján, azonban a nemzetközi adatok gyűjtése tovább folytatódik a céljainknak megfelelően.

Hatékonyság: 

Évekkel ezelőtt kezdtük meg az épületek hatékonyságát növelő és korszerűsítő programjainkat, melyek keretein belül következetesebb és céltudatosabb méréseket hajtottunk végre. Az újabb mérések lehetőségeket kínáltak arra, hogy optimalizáljuk az energiahatékonyságot és a környezeti kompatibilitást a már meglévő épületeink esetében. Például amíg a vállalatunk központi épületének teteje megújításra került, addig korszerű szigetelést és kiterjedt zöldfelületet telepítettünk; mintegy pótlólagosan hozzájárulva a környezeti és klímavédelemhez.őség növelése optimalizált folyamatokkal. 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása