Sokszínűség a TÜV SÜD-nél

A jövő a kezedben van!

Sokszínűség a TÜV SÜD-nél

Sokszínűség a TÜV SÜD-nél

Amire számíthat - Sokszínűség a TÜV SÜD-nél

A TÜV SÜD egyre inkább nemzetközivé válik; több mint 100 országból, illetve eltérő kultúrából származó, különböző életkorú és életmódú kollégánk van. A készségeik, nézeteik és érdeklődési körük széles skáláját hozzák magukkal.

Hitvallásunk, hogy a sokszínűség nagyban hozzájárul a TÜV SÜD sikeréhez, és hogy a változatos munkaerővel rendelkező vállalatok jobb helyzetben vannak a demográfiai, illetve a gazdasági kihívások kezelésében.

A sokszínűség támogatása

A sokszínűség támogatásának érdekében a TÜV SÜD aláírta a Sokszínűség támogatására vonatkozó egyezményt, ezzel csatlakozva Németország legnagyobb vállalati kezdeményezéséhez a változatosság elfogadottságának növelése érdekében. 

Az egyezmény feltételei az előítéletektől mentes munkahelyi környezet megteremtését célozzák meg. Minden alkalmazottat tiszteletben kell tartani nemtől, nemzetiségtől, etnikai háttértől, hittől, meggyőződéstől, fogyatékosságtól, életkortól, szexuális beállítottságtól vagy identitástól függetlenül.

A sokszínűségi egyezmény aláírásával a TÜV SÜD csatlakozott egy több mint 2500 német vállalatból álló csoporthoz, amelyek elkötelezték magukat amellett, hogy a sokszínűséget vállalati kultúrájuk alapvető elemévé tegyék.

“Üzleti kapcsolataink a TÜV SÜD-nél az objektivitáson és a tisztességen alapulnak. Ugyanezeknek a viselkedési normáknak a fenntartása az emberekkel való kapcsolattartás során is fontos - a nyitott és sokszínű üzleti kultúra megvalósítása érdekében.” (Gabriele Sommer, a vállalati HR vezetője)

Nem tudatos elfogultság

A nem tudatos elfogultság kezelése - a sokszínű vállalat sikerének egy fontos tényezője:
Lehetséges-e, hogy az emberek, akikkel találkozunk, mindig toleráns és elfogulatlan módon viselkedjenek? Hogyan jelennek meg a nem tudatos sztereotípiák a mindennapjainkban?

Ezek a kérdések megválaszolásra kerültek számos elbeszélgetésen és képzések keretei között 2017-ben. Megválaszolásuk folytatódik 2018-ban is - azonban az alábbi videósorozat is foglalkozik velük:

I - Mi az a "nem tudatos elfogultság"?

II - Nem tudatos elfogultság és a toborzás

III - Nem tudatos elfogultság és karrierfejlesztés

IV - Nem tudatos elfogultság - összegzés

A nemek közötti egyensúly megteremtése

A változatos hátterekből származó munkaerővel rendelkező vállalatok jobb helyzetben vannak, amikor demográfiai és gazdasági nehézségekkel szembesülnek. Ezért a TÜV SÜD célkitűzései között szerepel a női munkavállalók arányának növelése és vezetői szerepekbe helyezése. Továbbá, indított egy kezdeményezést, amely a nemek közötti egyensúly megvalósításával kapcsolatos eszmecserék megvalósítását támogatja.

Elkötelezettségeink

  • A TÜV SÜD törekszik arra, hogy a férfiak és a nők számára egyenlő esélyeket biztosítson a fejlődésre.
  • A nemi egyensúly névre hallgató vállalati kezdeményezés elindításával a TÜV SÜD tudatos lépéseket tesz annak érdekében, hogy bátorítsa nőnemű alkalmazottjait a szakmai és vezetői szerepek vállalására, illetve arra, hogy részt vegyenek stratégiai fókuszú, HR-fejlesztési programokban. .
  • A fenntartható változás elősegítését a szervezeti és strukturális, valamint egyéni és kulturális szinteken történő intézkedések végrehajtásával támogatjuk.
  • A nemek közötti egyensúly előmozdítása és fejlesztése érdekében a TÜV SÜD figyelemmel kíséri az alkalmazottak teljes életciklusát, és az igényeknek megfelelően módosítja életegyensúly programját a jobb munka és magánélet egyensúly megvalósításáért.

Női vezetés

Az igazgatóságunk tagjai kifejezték az említett célok iránti támogatásukat az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával, amivel jelezték, hogy itt az ideje, hogy megkezdődjön a stratégiai elgondolások átültetése a mindennapi gyakorlatba. Az intézkedések különféle tevékenységi területeket érintenek, mint a HR munkaerő felvétel, a HR fejlesztés és a munkakörülmények, pl. a kinevezési bizottságokban mindkét nem legyen képviselve, és támogatni kell az alternatív irányítási modelleket.

"Meggyőződésünk, hogy azok a cégek, ahol egyensúly van a nemek megoszlásában a felsőbb, vezető szinteken, jobban teljesítenek, mint a teljesen férfiakból, vagy teljesen nőkből álló csapatok" - mondja Gabrielle Sommer, az emberi erőforrások globális vezetője. Az alábbiakban olvashat pár sort a kezdeményezésről.

A következő években megpróbáljuk módosítani a munkakörülményeket, és demonstrálni a sokszínű munkaerő alkalmazásával együtt járó előnyöket, amely majd arra inspirál minden alkalmazottat és vezetőt, hogy támogassa a változatosságot a munkahelyen. Természetesen számos kihívással kell megküzdenünk, és még mindig sok lépés áll előttünk. A vezetőink támogatása elősegíti az ügyet: „Számíthatnak a támogatásomra annak megvalósításában, hogy a nők férfi kollégáikkal együtt, velük egyenlő mértékben vehessenek részt és részesülhessenek a TÜV SÜD sikerében, illetve hozzájárulhassanak a cég fenntarthatóságának fokozásához” - erősítette meg Ferose Oaten, a TÜV SÜD Dél-Afrikai kirendeltségének vezérigazgatója.

 

Elkötelezettségeink

  • A TÜV SÜD arra törekszik, hogy a férfiak és a nők számára egyenlő esélyeket biztosítson a fejlődésre.
  • A nemi egyensúly névre hallgató vállalati kezdeményezés elindításával a TÜV SÜD tudatos lépéseket tesz annak érdekében, hogy bátorítsa nőnemű alkalmazottjait a szakmai és vezetői szerepek elvállalására, illetve arra, hogy részt vegyenek stratégiai fókuszú, HR-fejlesztési programokban.
  • A fenntartható változás elősegítését a szervezeti és strukturális, valamint egyéni és kulturális szinteken történő intézkedések végrehajtásával támogatjuk..
  • A nemek közötti egyensúly előmozdítása és fejlesztése érdekében a TÜV SÜD figyelemmel kíséri az alkalmazottak teljes életciklusát, és az igényeknek megfelelően módosítja életegyensúly programját a jobb munka és magánélet egyensúly megvalósítása érdekében.

A jövő sokszínű. Hozzuk ki belőle a legtöbbet!

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása