Children’s Toys and Products

Speeltoestellen

Certificatie volgens EN-standaard: 

 • Outdoor speeltoestellen volgens EN 1176-1 t.e.m. EN 1176-11
 • Indoor speeltoestellen volgens EN 1176-10
 • Luchtkussens volgens EN 14960
 • Skatebanen volgens EN 14974
 • Outdoor fitness toestellen volgens EN 16630
 • Waterglijbanen volgens EN 1069

Risicoanalyse:

 • Speeltoestellen volgens KB 2001 betreffende veiligheid speeltoestellen
 • Speelterreinen volgens KB 2001 betreffende veiligheid van speelterreinen
 • Speelaanleidingen volgens Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
 • Toestellen volgens het KB voor actieve ontspanningsevenementen zoals touwparcours,wipeouts, deadrides, klimmuren, enz
 • Toestellen volgens extreem ontspanningsevenementen zoals bungeejump

Periodieke controle:

 • Indoor en outdoor speeltoestellen
 • Skatebanen
 • Waterglijbanen
 • Speelterreinen
 • Touwparcours
 • Fitness- en turntoestellen
 • Luchtkussens

Nederland

 

In Nederland worden keuringen uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen (WAS).

 • Indien een speeltoestel eenmalig wordt opgebouwd, zal een keuring voor stukcertificatie worden uitgevoerd
 • Voor certificatie van speeltoestel bedoelt als serieproductie wordt een type certificatie uitgevoerd

TÜV SÜD Benelux is een door de VWS bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346 VGP aangewezen keuringsinstelling voor speeltoestellen.

België 

In België worden risico analyses uitgevoerd volgens het Koninklijk Besluit (KB):

 • KB betreffende veiligheid speeltoestellen
 • KB betreffende veiligheid van speelterreinen
 • KB betreffende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen
 • KB betreffende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen
 

Frankrijk 

In Frankrijk worden de certificatie of periodieke controle uitgevoerd volgens:

 • Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeux
 • Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux

Speeltoestellen die afwijken volgens de Europese standaard moeten een certificaat hebben die uitgeschreven wordt door een aangewezen keuringsinstelling .Voorbeeld certificatie van indoor speeltoestellen en speeltoestel die niet volledig voldoen aan de EN 1176.

TÜV SÜD Benelux is een aangewezen keuringsinstelling door Ministre de l’interieur, de l’outre-mer et des collectivites territorials.

Werelwijd

De Europese norm EN 1176 wordt steeds door de CEN-commissie aangenomen. De CEN-leden zijn verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC, waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden aan deze Europese norm, zonder veranderingen, de status van nationale norm moet worden gegeven. Certificaten van TÜV SÜD Benelux worden aanvaard in landen die lid zijn van de CEN en buiten Europa in meerdere landen.

Andere diensten

 • Speeltoestellen: uitleg over de certificatie van speeltoestellen
 • Certificatie van tenten volgens EN 13782
 • Keuring van tenten na eerste opstelling op het terrein
 • Periodieke inspectie van tenten op het terrein
 • Herkeuring na modificatie/herstellingen

Next Steps

Site Selector