Chemie, olie & gas

TÜV SÜD Benelux is een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) geaccrediteerd door Belac (accreditatienummer: 385-INSP).

Binnen dit kader voeren onze experten zowel de wettelijk verplichte controles als de niet-wettelijke controles uit op installaties.

Onder wettelijk verplichte controles zitten volgende zaken inbegrepen:

  • Indienstnames en periodieke controles van Stoomtoestellen, volgens het KB 18.10.1991 en het MB 28.10.1991. Dit omvat stoomapparaten waaronder stoomgeneratoren, stoomvaten, warmtewisselaars en autoclaven, alsook hun veiligheidsventielen.
  • Voor het Vlaams gewest beschikt TÜV SÜD Benelux over milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, dit om indienstnames en periodieke controles uit te voeren van ondergrondse en bovengrondse houders volgens Vlarem ll.

In het kader van de niet-wettelijke controles worden volgende inspecties uitgevoerd door de experten:

  • Indienstnames en periodieke controles van drukapparaten, houders, warmtewisselaar en andere drukhoudende toestellen.
  • Indienstnames en periodieke controles van drukloze apparaten en houders.
  • Visuele leidingsinspecties.
  • Afname van veiligheidskleppen voor indienstname en periodieke controle.

TÜV SÜD Benelux is ook bereid om herstellingen en aanpassingen in het bedrijf op te volgen. Dit omvat onder andere laswerkzaamheden.
Voor bestaande apparaten en leidingen hebben wij de mogelijk hiervoor herberekeningen uit te voeren naar aanleiding van gewijzigde procesparameters in uw bedrijf.

Ook bestaande vlakbodemtanks gebouwd volgens DIN 4119, VdTÜV-Merkblatt 960 en EN 14015 kunnen door ons worden herberekend, waarbij eventuele aanpassingen en herstellingen worden opgevolgd)

Voor nieuwbouw apparaten is een van de aangeboden diensten het uitvoeren van ontwerp-en eindcontroles voor apparaten andere dan volgens PED (2014/68/EU) bv. voor vlakbodemtanks.

TÜV SÜD Benelux is beschikbaar om te adviseren in verband met het opstellen van kwaliteitsplannen en inspectieplannen.
TÜV SÜD Chemie Service is tevens een aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur PED 2014/68/EU met erkenningsnummer 1682.

NoBo 1682 kan u bijstaan voor conformiteitsbeoordelingen van drukapparaten en samenstellen onder volgende modules:

  • A2 (interne productiecontrole plus drukapparatuurcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen)
  • B (EU type onderzoek – productietype en ontwerptype)
  • F (conformiteit met het type op basis van keuring van de drukapparatuur)
  • G (conformiteit op basis van eenheidskeuring)

Next Steps

Site Selector