เครื่องหมาย BAUART MARK ของ TÜV SÜD

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เครื่องหมาย BAUART MARK ของ TÜV SÜD คืออะไร

เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ผลิตและหน่วยงานรับรองมาตรฐานทั่วโลก โดยมักจะพบได้ในชิ้นส่วนไฟฟ้า เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD เป็นหลักฐานที่แสดงว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการประเมิน ทดสอบ และรับรองในด้านความปลอดภัย อีกทั้งสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD คือมาตรฐานตามความสมัครใจที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นส่วนไฟฟ้าของคุณ และช่วยให้ผู้ผลิตในขั้นต่อๆ มาของห่วงโซ่อุปทานมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนไฟฟ้าของคุณมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบ

เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD มีข้อดีอย่างไร

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยมากขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของชิ้นส่วนไฟฟ้า ซึ่งแต่ละชิ้นจำเป็นต้องผ่านการรับรองว่ามีความปลอดภัย หากผู้ผลิตไม่มั่นใจว่าชิ้นส่วนใดเชื่อถือได้จริง ผู้ผลิตมักปฏิเสธที่จะใช้ชิ้นส่วนนั้น ๆ เนื่องจากอาจต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมในขั้นตอนอื่น ๆ อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD คือสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชิ้นส่วนไฟฟ้าดังกล่าวผ่านการรับรองว่าปลอดภัยโดยหน่วยงานอิสระที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี

TÜV SÜD สร้างชื่อเสียงให้คุณได้

TÜV SÜD มีตัวแทนกว่า 1,000 สาขาทั่วโลก และมีประวัติดีเยี่ยมในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติตามได้มาตรฐานและเหนือกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานมาตรฐานประจำชาติต่างๆ มากมาย แบรนด์ TÜV SÜD และเครื่องหมายรับรองอันเป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ของคุณ

ทางเราสามารถทำการทดสอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถดำเนินการทดสอบ ณ สถานประกอบการของคุณได้อีกด้วย วิศวกรเทคนิคของเรามีความรู้ความชำนาญในด้านมาตรฐานและระเบียบฉบับใหม่ล่าสุดเป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาชิ้นส่วนของคุณเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาด ทางเรามีบริการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ด้วยการติดเครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD ลงบนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องหมาย Bauart Mark ของ TÜV SÜD ใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดในการทดสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าหลากหลายประเภท ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

 • RCCB (เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน)
 • RCBO (เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน)
 • CBE - เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับอุปกรณ์ 
 • ฟิวส์ลิงค์
 • CBO - เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน (ไฟฟ้ากระแสสลับ) 
 • MCCB - เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด 
 • ACB - แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 • คอนแทคเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • คอนแทคเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสองขั้ว
 • คอนแทคเตอร์เครื่องกลไฟฟ้า
 • รีเลย์ป้องกันโหลดเกินด้วยความร้อน
 • สวิตช์ปลดวงจร
 • ปุ่มกด (EN 60947 เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ