ISO 20000 IT Service Quality

ISO 9001 - Sustav upravljanja s kvalitetom

Trenutno važeće izdanje standarda

Najrasprostranjeniji standard / norma za sustave upravljanja u svijetu je prvi put izdan 1987. godine. Nakon prvog izdanja uslijedila su još četiri, a trenutno je na snazi 5. izdanje iz 2015. godine sa oznakom ISO 9001:2015.

Sadržaj standarda

Standard / norma ISO 9001:2015 uključuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom, koje organizacija treba ispuniti da bi postigla stalno zadovoljstvo kupaca. Zahtjevi su dati u pet poglavlja koja se odnose na sustav upravljanja kvalitetom, odgovornost Uprave, upravljanje resursima, realizaciju proizvoda ili usluge te mjerenje, analizu i poboljšanja.

Povezanost s drugim standardima

Standard / normu ISO 9001:2015 dopunjavaju standardi ISO 9000:2005 (Osnove i rječnik) i ISO 9004:2000 (Smjernice za poboljšavanje performansi). Prije svega, norma ISO 9000:2005 ima neraskidivu vezu sa normom ISO 9001:2015, odnosno pojašnjava pojmove koji se koriste u toj normi. Standard / norma SO 9004:2000 predstavlja korisnu dopunu, odnosno sugerira upotrebu pogodnih metoda za uspješniju izgradnju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Također je potrebno spomenuti standard / normu ISO 19011, koji daje smjernice za provođenje audita sustava upravljanja.

 

VAŠA KORIST I PREDNOSTI

  • Poboljšajte profitabilnost i učinkovitost
  • Standardizirajte poslovne procese i procedure
  • Povećajte produktivnost s točnim informacijama i opremom
  • Poboljšajte zadovoljstvo klijenata
  • Povećajte sigurnost radnog mjesta za Vaše zaposlenike
  • Iskoristite prednost tržišne konkurentnosti

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo