Restart after Corona in Automotive

IATF 16949 i VDA - sustav upravljanja u automobilskoj industriji

Trenutno izdanje standarda

Tehnička specifikacija IATF 16949 je prvi put izdana 2016. godine, a trenutno na snazi 4. izdanje s oznakom IATF 16949:2016.

Sadržaj tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija je rezultat želje proizvođača u automobilskoj industriji da usklade zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom sa zahtjevima za proizvode. Kao osnova za izradu ovog dokumenta korišteni su zahtjevi pojedinih nacionalnih automobilskih udruženja i povezanih poslovnika sa zahtjevima VDA 6.1 (Njemačka), AVSQ (Italija), EAQF (Francuska), i QS 9000 (USA).

Tehnička specifikacija u potpunosti objedinjuje zahtjeve standarda ISO 9001 ali i dopunjuje sa dodatnim zahtjevima koji su specifični za automobilsku industriju. Struktura je potpuno ista kao kod standarda ISO 9001 (sustav upravljanja kvalitetom, odgovornost rukovodstva, upravljanje resursima, realizacija proizvoda tj. usluga i mjerenja, analize i poboljšanja). Za razliku od standarda ISO 9001, koji zbog svoje široke upotrebe jasno navodi zahtjeve, tehničke specifikacije u nekim dijelovima su prilično konkretno navedeni zahtjevi (npr. korištenje FMEA metode, sadržaj plana upravljanja proizvodnjom, plan u slučaju hitnosti, vrsta internih audita, itd.).

Veze s drugim standardima / specifikacije / zahtjevi

Tehničke specifikacije IATF 16949:2016, kao i ISO 9001:2015, dopunjuju standard / normu ISO 9000:2005 (Osnove i pojmovi) i ISO 9004:2000 (Smjernice i poboljšanje djelovanja). Na primjer, standard / normu ISO 9000:2005 ima neraskidivu vezu sa standardom ISO 9001:2015 a time i sa tehničkom specifikacijom IATF 16949:2016, koja objašnjava pojmove koji se koriste u ovom dokumentu. Standard / normu ISO 9004:2000 je koristan dodatak, koji sugerira upotrebu nekih mogućih metoda za uspješno uvođenje ISO 9001:2015. Također je potrebno spomenuti standard / normuISO 19011, koji daje smjernice za provođenje audita sustava upravljanja.

Važan dodatak tehničkih specifikacija je "specifični zahtjevi kupaca za sustave upravljanja kvalitetom", kao u slučaju npr. Formel-Q (VW) ili Special Terms (Daimler), i referentna izdanja QS 9000 i VDA (npr. MSA, SPC, FMEA, VDA 2, VDA 6.3, itd.) koji preciznije definiraju pojedine metode.

VAŠA KORIST I PREDNOSTI - KRATKI PREGLED

  • Poboljšajte kvalitetu procesa
  • Preraspodijelite izvore dobavljača u svrhu poboljšanja kvalitete
  • Razvijte zajednički pristup sustavu kvalitete u razvoju dobavljača sa svrhom dosljednosti
  • Uživajte u povjerenju globalnih izvora
  • Smanjite, reducirajte revizije od drugih strana
  • Unaprijedite i poboljšajte razumijevanje zahtjeva kvalitete uspostavom „zajedničkog jezika“
  • Reducirajte varijabilnost i povećajte učinkovitost
  • Smanjite višestruke registracije trećih strana

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo