ISO 45001 Occupational health and safety management

ISO 45001 - sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Suvremeni sustav upravljanja baziran je na procesnom pristupu. Stoga je sigurnost na radu uključena u osnovne operacijske procedure; ovo ima za nužnu posljedicu stvaranje procesne orijentacije zaštite na radu, umjesto obavljanja provjera na određenim točkama proizvodnje i individualnih procjene što je trenutno zajedničko mnogim organizacijama.

Koncept prevencije, drugim riječima, „bolje spriječiti nego liječiti“ integriran je u zakon o radu. Njime se tumači da se sigurnost na radu i zaštita zdravlja moraju tretirati kao jedinstveni i cjelovit sustav.

Otkako nova verzija ISO 9001 (sustav upravljanja kvalitetom) kao i ISO 14001 (sustav upravljanja okolišem) imaju procesno orijentirane strukture, zaštita na radu može biti integrirana na sličan način temeljem jasno organiziranog procesa.

Elementi uspješnog sustava upravljanja zaštite na radu jednaki su onima koji se mogu naći u drugim sustavima upravljanja. Oni predstavljaju osnove kontinuiranog procesa poboljšanja, a kojim se ostvaruje, kako zadovoljstvo kupca (klijenata) tako i usmjerenje djelatnika.

VAŠA KORIST I PREDNOSTI - KRATKI PREGLED

  • Zaštitite ljudske resurse u Vašoj organizaciji
  • Poboljšajte Vašu OH&S pouzdanost, tj. pouzdanost u zdravlje i zaštitu na radu
  • Snizite troškove uzrokovane nesrećom, bolešću i ostalim čimbenicima
  • Pridobijte TÜV SÜD certifikat, koji je prepoznat i priznat diljem svijeta, na međunarodnoj razini
  • Primite objektivne preporuke za trajno kontinuirano poboljšanje
  • Saznajte sve o učinkovitu Vašega sustava i njegovoj praktičnosti i praktičnoj primjeni u lokalnom okruženju
  •  Partner Vam je visoko profesionalno, neovisno, nepristrano i objektivno certifikacijsko tijelo.
  • Imate na raspolaganju globalno bogat fond kvalificiranih i iskusnih auditora , Vama na usluzi.

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo