The driving force of future offshore wind

ISO 50001 - certifikacija sustava upravljanja

Sniženje emisije ugljičnog dioksida i smanjenje energetskih troškova

Povećani pritisak za upravljanjem energetskom učinkovitošću doveo je do potrebe uvođenja mnogih nacionalnih i regionalnih normi. Uštede energije najistaknutije među radnjama koje pridonose održivosti ljudskih aktivnosti. "Štednja energije radi smanjenja emisija CO2" je vodeća i najvažnija poruka u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Sustav Upravljanja Energijom nudi sustavan pristup nadzora i smanjenja potrošnje energije u svim vrstama organizacija. ISO 50001 je standard / norma.

ISO 50001 se temelji na Plan-Do-Check-Act ciklusu (Planiraj-Učini-Provjeri-Djeluj). Njegovi zahtjevi uspostavljaju politiku prema energiji s konkretnim ciljevima. Ti zahtjevi uključuju uspostavljanje konkretnih radnji kako bi se smanjila i pratila potrošnja energije. Uz verifikaciju ušteda energije, te planiranje budućih poboljšanja.

Norma ISO 50001 nudi sveobuhvatan skup smjernica kako bi se zadovoljili zahtjevi za smanjenjem emisija ugljičnog dioksida. Temeljena na regulatornoj sukladnosti sa zakonima i propisima, ima istu strukturu kao i ISO 14001. ISO 50001 može se jednostavno integrirati u postojeće sustave upravljanja kvalitetom, sigurnošću i / ili odnosom prema okolišu.

Sa TÜV SÜD kao svojim partnerom, biti ćete sigurni da zadovoljavate zahtjeve norme ISO 50001, omogućujući vam da odigrate najvažniju ulogu u kontroli svoje potrošnju energije i smanjenju troškova i računa za energiju. Zauzvrat, to je ono što Vam pomaže povećati Vašu financijsku isplativost, profitabilnost i ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju.

VAŠA KORIST I PREDNOSTI - KRATKI PREGLED

  • Snizite troškove energije
  • Smanjite utjecaj na okoliš
  • Koristite učinkovitije postojeću imovinu koja je potrošač energije
  • Stvorite transparentnost i olakšajte komunikaciju o upravljanju energetskim resursima
  • Podržite gospodarenja energijom najbolje prakse i ojačajte dobro ponašanje gospodarenja energijom
  • Promovirajte energetsku učinkovitost uz bolje okvire diljem opskrbnog lanca
  • Unaprijedite i poboljšajte upravljanje energijom u kontekstu projekata za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo