Environmental & Sustainability Solutions

ISO 14001 - certificiranje sustava upravljanja

Opći opis

Aktivnosti koje uključuju povećanje ekološke svijesti i očuvanje resursa su danas vrlo značajne za sve tvrtke, s ciljem poboljšanja trenutnog ekonomskog i ekološkog statusa na dobrobit budućih generacija.

Za postizanje ovog cilja potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

U okviru politike prema okolišu preuzeti obavezu osiguranja zaštite okoliša, što se može realizirati kontinuiranim procesom poboljšanja;Utvrditi ciljeve zaštite okoliša i programe za njihovo provođenje; Definirati i dokumentirati procese, organizacijsku strukturu i odgovornosti i, na odgovarajući način obučiti osoblje;Najviše rukovodstvo treba sustavno, objektivno i dosljedno preispitivati performanse sustava upravljanja okolišem i stupanj njegove usklađenosti sa zakonskim zahtjevima.

Uz pomoć sustava upravljanja okolišem, kao što su ISO 14001 i/ili EMAS i Vaša tvrtka može uspješno izgraditi i provesti gore navedene aktivnosti. Certificiranje Vašega sustava upravljanja okolišem omogućuje Vam da dokažete i prezentirate vašu uspješnost široj javnosti, državnim institucijama, osoblju, klijentima i poslovnim partnerima i time povećate ugled poduzeća s aspekta odgovornosti prema okolišu.

VAŠA KORIST I PREDNOSTI - KRATKI PREGLEd

  • Primite objektivne preporuke za trajno kontinuirano poboljšanje.
  • Saznajte da je Vaš sustav učinkovit i praktičan u lokalnom okruženju.
  • Partner Vam je visoko profesionalno, neovisno, nepristrano i objektivno certifikacijsko tijelo.
  • Imate na raspolaganju globalno bogat fond kvalificiranih i iskusnih auditora , Vama na usluzi.
  • Iskoristite podršku koju Vam pruža TÜV SÜD certifikat, koji je prepoznat i prihvaćen na međunarodnoj razini.

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo