Építési célú termékek vizsgálata

Építési célú termékek vizsgálata

Az építőanyagok minőségének, biztonságának és fenntarthatóságának fejlesztése

Az építőanyagok minőségének, biztonságának és fenntarthatóságának fejlesztése

Építési termékek és gyártók üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása a 2013. július 1-től hatályos szabályozás szerint


Az építési termékek forgalomba hozatalának feltételeit megállapító Építési Termék Direktívát (89/106 CPD) 2013. július 1-től a 305/2011/EU Építési Termék Rendelet (CPR-Construction Product Regulation) hatályon kívül helyezte. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait a 3/20003 BM-GKM-KvvM-t együttes rendelet helyett a 2013.07.19-től hatályos 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet rögzíti.

Az új szabályozás szerint az építési termékek Európai Unión belül történő forgalomba hozatalának feltétele - a korábbi megfelelőség igazolási eljárás helyett - a teljesítményigazolási eljárás lefolytatása és az ennek eredményeként kiadott teljesítménynyilatkozat. Azon  termékek estében, amelyekre létezik az Európai Unió Honlapján közzétett harmonizált szabvány, illetve Európai Műszaki Értékelés (European Technical Approval - ETA), a teljesítményigazolási eljárást követően a Gyártó jogosult a CE jelölés elhelyezésére.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft., mint kijelölt szervezet (NB) beton, vasbeton termékekre és falazatokra elvégzi  a termékek teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését (1 módozat) valamint üzemi gyártásellenőrzés tanúsítását (2+ módozat)

Szolgáltatásaink

  • az üzem, és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata (FPC) és tanúsítása a 305/2011/EU Építési termékrendelet (CPR), valamint a vonatkozó harmonizált szabvány előírásai szerint
  • az ellenőrzés kiterjed a gyártásellenőrzési rendszer alap dokumentációjának átvizsgálására, a termék első típusvizsgálati dokumentációjának ellenőrzésére, a helyszíni ellenőrzés során a szabályozásnak megfelelően történő gyártás ellenőrzésére.  Megfelelő  eredmény esetén (1) módozat esetén  a Termék Teljesítmény Állandóságának Tanúsítványát, (2) módozat esetén Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt állítunk ki. Ezen dokumentumok birtokában a gyártó a 305/2011/EU rendeletnek megfelelő teljesítmény nyilatkozatot állíthat ki, és jogosult a CE jel terméken történő elhelyezésére.
  • laboratóriumi vizsgálatok elvégzése és értékelése az építési termékre vonatkozó harmonizált szabványban, illetve műszaki értékelésben megfogalmazott előírásoknak, követelményeknek megfelelően.

Az Ön számára érzékelhető előnyök

  • harmadik, független fél szakértelmének bevonása
  • több évtizedes nemzetközi tapasztalat igénybevétele
  • nemzeti akkreditációkon alapuló tanúsítványok, az Ön igényéhez igazodva
  • a kommunikációs anyagokon a TÜV SÜD tanúsítási emblémájának használati joga, amely Európa legismertebb védjegye a minőség és biztonságtechnika területén

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása