A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM: A FEJLETT GYÁRTÁS ÉS TERMELÉS JÖVŐJÉNEK ALAKÍTÁSA

A gyártás átalakulásának felpörgetése az okosipari felkészültségmutató (SIRI) segítségével

A gyártás átalakulásának felpörgetése az okosipari felkészültségmutató (SIRI) segítségével

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) és a szingapúri Gazdasági Fejlesztési Testület (Economic Development Board, EDB) a McKinsey-vel, a Siemensszel és a TÜV SÜD-del közösen azzal a céllal indítottak projektet, hogy világszerte elfogadtassák az okosipari felkészültségmutatót (SIRI) a 4. ipari átalakulás (I 4.0.) nemzetközileg elismert kereteként, s ezzel segítsék a gyártói közösséget a digitális átalakulás felgyorsításában.

MI A KEZDEMÉNYEZÉS CÉLJA?

A cél a gyártók számára a világ minden táján egységes, szabványosított keretet létrehozni, amellyel az I 4.0. átalakulás elindítása, méretezése és fenntartása céljából értékelik és összemérik termelő létesítményeiket. A SIRI globális alkalmazásának elterjesztése érdekében a McKinsey, a Siemens és a TÜV SÜD vállalták, hogy 2021-ben képesített SIRI minősítők segítségével 1000 SIRI minősítést végeznek.

MILYEN KIHÍVÁSOK JÁRNAK AZ I 4.0. BEVEZETÉSÉVEL?

Tapasztalataink és piaci elemzéseink alapján a legtöbb vállalat a következők miatt küszködik a szisztematikus átalakítás elindításával és méretezésével:

 • Csak bizonyos mértékig látják át a technológia és a szállítói helyzetképet
 • Kevés az emberük, hiányosak a képességeik és ismereteik

MIBEN TUDJA TÁMOGATNI A SIRI AZ IPART?

A SIRI lehetővé teszi a gyártó vállalatok számára, hogy úgy kapcsolódjanak be a 4. ipari forradalomba, hogy mind a folyamat, mind a technológia, mind a szervezés terén hatékonyan indítják el az I 4.0. átalakulási folyamatot.

 • Segítséget nyújt az ismeretek elsajátításában és az I 4.0. legfontosabb alapelveinek, fogalmainak és technológiáinak gyárspecifikus értelmezésében.
 • A gyár I 4.0.-ra felkészültségi szintjének átlátásában és szisztematikus fejlesztésében
 • A munkatársak változás melletti elkötelezettségének növelésében 

 

HOGYAN MŰKÖDIK A SIRI?

A SIRI a gyár vezetői számára tartott 2-napos műhelyfoglalkozásból áll.

 • Az első napon a résztvetők bevezetőt kapnak az I 4.0.-ról, valamint a SIRI 16 dimenziója (értékelő mátrix) szerint értékelik az adott gyárat.
 • A második napon a gyári fő teljesítménymutatók rangsorolása és a fókuszterületek azonosítása történik.
 • A gyár teljesítményére legnagyobb hatással a fókuszterületek fejlesztése van. A műhelymunkát a képesített SIRI minősítő és egy támogató egység vezeti.

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZABVÁNYOSÍTOTT I 4.0. KERETRE?

 • A SIRI közös nyelvet alakít ki a különféle érdekelt felek, vállalatok és országok között, és azzal könnyíti meg a kommunikációt, hogy közös terminológiát és közös célokat határoz meg, amely előfeltétele a globális értékláncban végzett I 4.0. átalakulásnak.
 • Az I 4.0. teljesítményértékelésnek globális szabványon kell alapulnia, és segítséget nyújt a vállalatoknak abban, hogy alaposabban megértsék az I 4.0. környezetét. Az iparágon belül, illetve más ágazatokkal végzett összehasonlítás arra ösztönzi a vállalatokat, hogy tanuljanak másoktól.
 • A gyártók globális közössége részéről elfogadott nemzetközi keret megteremti azt a bizalmat, amely ahhoz szükséges, hogy az egyes vállalatok, kormányzati szervek és ipari szövetségek a SIRI-t stratégiai eszközként használják a digitális átalakítás elindítására és méretezésére.

Arról, hogyan indítható be a 4. ipari átalakulás Önök szervezeténél, valamint hogyan vezethető be a SIRI, itt talál bővebb tájékoztatást.  

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Tartózkodási hely kiválasztása