Environmental & Sustainability Solutions

Çevre ve Sürdürülebilirlik Çözümleri

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

ÇEVRESEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?

Sürekli olarak yeni sürdürülebilir üretim yöntemleri ortaya çıkarken, üreticiler mevcut süreçlerinin potansiyel çevresel etkilerini düzenli olarak değerlendirmelidir. Dünya çapında tüketiciler giderek daha çevre bilincine sahip olmakta ve çevresel en iyi uygulamalara uygun ürünlere yönelmektedir. Üreticiler, değişen pazar beklentilerine ayak uydurabilmek için, ürünlerinin insan sağlığını veya doğal ekosistemleri olumsuz etkilemediğinden emin olmak için uzman analizine, uluslararası çevre standartlarına uygunluk konusunda tavsiyeye ve bağımsız değerlendirmeye ihtiyaç duyar.

ÇEVRE HİZMETLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Uzman bir ortağın sunduğu çevre hizmetleri, uluslararası kabul görmüş standartlara ve en iyi uygulamalara yönelik çevresel taahhütlerinizi yerine getirmenize yardımcı olacaktır. Çevresel kaygıların çeşitli yönlerine ilişkin bilgimiz ve derinlemesine anlayışımız, üretim süreçlerinizi düzene sokabilmeniz, riski en aza indirebilmeniz, enerji ve su gibi kaynakların tüketimini azaltabilmeniz, yeniden kullanım fırsatlarını en üst düzeye çıkarabilmeniz ve marka itibarını artırabilmeniz için bilinçli karar verme sağlamaya da hizmet eder.

Çevre hizmetlerimiz:

 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (ISO 14040) – Bu, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca tanımlayıcı çevresel etkilerini kaydetmek için standartlaştırılmış bir araçtır. TÜV SÜD, profesyonel bir eleştirel inceleme yoluyla yaşam döngüsü değerlendirmelerinin güvenilirliğini artırmak için üreticileri destekler.

 • Ürün Su Ayak İzi (ISO14046)– Bir ürünün su ayak izi, üretiminin tüm işleme aşamalarının bir sonucu olarak su üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerin ölçülebilir bir değerlendirmesidir. Bir ürün su ayak izi bize o ürünün su kaynakları üzerinde ne kadar baskı oluşturduğunu söyler.

 • Ürün Karbon Ayak İzleri (GHG Protokolü) – Bir ürün karbon ayak izi, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını ölçer. TÜV SÜD, üreticileri bir sertifika aracılığıyla karbon ayak izinin güvenilirliğini artırma konusunda destekler.

 • Yenilenebilir kaynakların doğrulanması (TÜV SÜD Standardı CMS 71)– Bu hizmet, alıcılara satın alma davranışlarının değer zincirinde fosilden yenilenebilir kaynaklara geçişi nasıl etkilediğini bildiren bir iddiayı desteklemek için yenilenebilir kaynakların kullanımının belgelendirilmesiyle ilgilenir.

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Etki –azaltma planlarının uygulamaya konabilmesi için sosyoekonomik ve sağlık etkilerini dikkate alarak müşterilerimizin bir ürünün, tesisin veya önerilen projenin çevresel etkilerini anlamalarını sağlamak için eksiksiz bir ÇED gerçekleştirebiliriz.

 • Döngüsel Ekonomide ürünler geliştirme (eğitim / farkındalık programları) – Eğitim ve farkındalık programlarımız, üreticilere Döngüsel Ekonomi ilkelerini ve değerlerini yansıtan süreçler geliştirmelerinde yardımcı olur.

 • REACH Düzenleyici Testler (EC 1907/2006) – Kimyasalların Kayıt Değerlendirme Yetkilendirmesi ve Kısıtlanması (REACH) kısıtlamaları, insan sağlığı veya çevre için aşırı risk oluşturan maddelerin sınırlandırılmasına veya yasaklanmasına hizmet eder. Test hizmetlerimiz, üreticilerin REACH kapsamında kimyasal güvenlik testi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

 • RoHS testi (Direktif 2011/65/EU) – Üreticileri, çeşitli elektrikli ve elektronik ekipmanların üretiminde belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Direktifine uygunluk açısından değerlendiririz.

 • WEEE (Direktif 2012/19/EU) – Bu Direktif, atık elektrikli ve elektronik ekipmanı (WEEE) kapsar. Üreticileri, elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesine ilişkin bu Yönergeye uymaları konusunda destekliyoruz.

 • Enerji Verimliliği (ErP Direktifi 2009/125/EC)– TÜV SÜD, üreticilere ürün ve hizmet sağlamak için gereken enerji miktarını azaltarak enerji verimliliği sağlama konusunda destek olur.

 • Ambalaj ve ambalaj atıkları (Direktif 94/62/EC) – Ambalaj atığı sorunları ve ambalajlarda halihazırda izin verilen ağır metal içeriği ile ilgilenen bu Direktif ile üreticileri destekliyoruz.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetimi – TÜV SÜD, şirketler üzerinde SA8000, Business Social Compliance Initiative, Worldwide Responsible Accredited Production, SEDEX ve Code of Conduct denetimlerine uygunluk denetimleri gerçekleştirir. Daha fazlası

Konumunuzu seçin