ISO 31000 and ONR 49001

ISO 31000

Olası her türlü tehlike karşısında hazır olun.

Olası her türlü tehlike karşısında hazır olun.

Olası her türlü tehlike karşısında hazır olun.

2007’deki küresel ekonomik kriz, yedekleme planları olmayan şirketleri kötü şekilde etkilemiş ve ekonomilerin bir gecede nasıl alt üst olabileceğini hafızalara kazımıştır. Küçük resme bakacak olursak, şirketlerde ekonomik problemler genellikle stratejik ve operasyonel hazırlıkların yetersizliği sonucu ortaya çıkar. Her iki durumda da, iyi planlanmış bir risk yönetim sistemi ile operasyonel tehditlere karşı çok geç kalmadan önlem alınabilir. İşletmelerin olası tehditleri erken aşamada belirleyebilmesi ve önlemesi için; uygun adımları atabilmeleri ve risk yönetim sistemlerini benimsemeleri gerekmektedir.

ISO31000 NEDİR?

Fırsatlar, bir işletmenin büyümesi için olmazsa olmazdır. Ancak avantaj sağlarken; aynı zamanda risk de taşırlar. Ortaya çıkan her bir fırsat için sağlam bir yedekleme planının bulunması şarttır. Organizasyonlarda her durum için geçerli bir stratejinin bulunması gerekir. Piyasa değişiklikleri gibi dış faktörler üzerinde gereğinden fazla durulmakta, buna karşılık şirket içi riskler daha az önemsenmektedir. Risk Yönetimi ile ilişkili ISO 31000, ISO 9001 gibi mevcut yönetim sistemlerini tamamlar niteliktedir.

 

ISO 31000 sistemi, tercih sırasına göre, risklerin azaltılmasına yönelik aşağıdaki listeyi sunar:

  • Risk içeren faaliyete başlanılmamasına veya devam edilmemesine karar verilerek riskin önlenmesi
  • Bir fırsatı değerlendirmek için taşıdığı riskin kabul edilmesi
  • Risk kaynağının ortadan kaldırılması
  • İhtimallerin değiştirilmesi
  • Sonuçların değiştirilmesi
  • Riskin başka bir taraf veya taraflarla paylaşılması (sözleşmeye bağlı ve finansman riskleri dahil)
  • Bilinçli kararlar alarak, risklerin sonlandırılması

 

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Riskler genellikle saptanamamakta veya yanlış tahmin edilmektedir. Bu durumda, öncelikler yanlış belirlenir, sorumluluklar net bir biçimde tanımlanmaz ve iletişimde aksaklık yaşanabilir. Olabilecek en kötü senaryo ise risk bilincinin olmayışı ve bunun sonucunda, işletmenin geleceğini tehlikeye atılmasıdır.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin