ISO 14001

ISO 14001 Certification

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ile şirketinizin çevreye karşı duyarlılığını vurgularsınız.

Ürün ve hizmet sağlayıcıları, çevre konusunda artan küresel farkındalık nedeni ile tedarik zincirlerini çevre dostu olması için baskı altındalar. Stratejilerini ve ekolojik kaygıları aynı potada eriten organizasyonlar rekabet avantajı kazanırlar. Şirketlerin bu anlayışı benimsemeleri, enerji ve ham madde tüketimlerini azaltır, geri dönüşümü sağlar, hava ve su kirliliğini önler ve çevre kanununa uygunsuzluktan kaynaklanabilecek cezaları minimize eder.

 

ISO 14001 NEDİR?

ISO 14001 standardı küçük ve büyük ölçekli organizasyonlara uygun bir çevre yönetimi sistemi standardıdır.

Planla-Yap-Kontrol Et-Uygula metodolojisine dayanan bu standart, çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar.

 

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Organizasyonunuzu sorumlu kurumsal vatandaş olarak göstermesinin yanı sıra; çevre kanun ve mevzuatlarına uygunsuzluktan kaynaklanan ceza riskini önemli ölçüde azaltır. Sistemi uygulamaya koyan şirketler, pazardaki konumunu güçlendirir, maliyetlerini düşürür ve çevreye karşı gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da şirket içi motivasyonunu arttırır.

TÜV SÜD SİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

TÜV SÜD, çeşitli yönetim sistemleri için uluslararası ve akredite bir Belgelendirme Kuruluşu’dur. Çevre yönetim sisteminin uygulanması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirme sürecinde karşılaşabileceğiniz problemleri daha kolay çözmeniz amacı ile size IRCA sertifikalı denetçi ve baş denetçi eğitim hizmeti de sunuyoruz.

 

Daha fazlası

Konumunuzu seçin