Failure Analysis

Hasar analizi

Hasarın ana sebebini belirlemek için tek noktadan çözümler

Hasarın ana sebebini belirlemek için tek noktadan çözümler

haSAR ANALİZİ NEDİR?

Önemli bileşen ve yapıların hasar analizini doğru bir şekilde değerlendirme, uzmanlık ve yeterlilik eksikliği olan imalatçı ve işletmeciler için zor olabilir. Bu yüzden, gelecekte benzer hasarların gerçekleşmesi önlenemeyebilir.

Uzmanlığımız, malzeme bilimi ve mühendisliği, mekanik hesaplama, proses ve sistem mühendisliği, metalografi ve kimyasal incelemeler ve elektronik / biyokimyasal / elektriksel / akustik / yüzey analizlerini kapsamaktadır. Potansiyel hasarın belirlenmesi, tamir edilmesi, önlenmesi ve disiplinlerarası sorunlara çözüm getirilmesi için hatanın ana sebebi üzerine açıklamalar getirmekteyiz. Hizmetlerimiz ayrıca öngörülmeyen duruşlara bağlı maliyetleri de
azaltır.

HASAR ANALİZİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hata analizi, arıza mekanizmasının temel nedenini tespit eder ve tekrar eden olayları önlemek için önleyici tedbirler önerir. İster üretici ister operatör olun, aksama süresine katkıda bulunan arızalar iş operasyonlarınızı ve karlılığınızı etkileyebilir. En kötü senaryolarda, başarısızlıklar çalışanlar, halk ve çevre için risk oluşturabilir ve muhtemelen itibar hasarına ve davalara neden olabilir.

TÜV SÜD, TEKRARLANMA HATALARININ ÖNLENMESİNE VE BEKLENMEYEN KAPATMA MALİYETLERİNİN AZALTILMASINA YARDIMCI OLUR

TÜV SÜD’ün malzeme bilimi ve mühendisliği, mekanik hesaplama, inşaat, proses ve sistem mühendisliği, metalografik ve kimyasal araştırmalar ve elektronik / biyokimyasal / elektrik / akustik / yüzey analizlerindeki uzmanlığından arıza analizi hizmetleri sağlar. Rehabilitasyon, onarım ve gelecekteki arızaların önlenmesi için arızanın temel nedeni hakkında açıklamalar sunuyoruz.

HATA ANALİZİ NELERİ İÇERİR?

 • HATA ANALİZİ

  Arızanın mekanizmalarını ve temel nedenlerini belirlemeye ek olarak, arızanın tekrarını önlemek için önleyici tedbirler öneriyoruz ve mahkemede uzman tanıklığı da dahil olmak üzere ihtilaf davalarında teknik destek sağlıyoruz.

 • MaLZEME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

  TÜV SÜD, malzeme seçimi, önemli cihazların koşullarının değerlendirilmesi, farklı işlemlerin karşılaştırılması, korozyon değerlendirmesi ve koruma ve kaynak kalitesi değerlendirmesini kapsayan malzeme uzmanlığı sunar. Uzmanlarımız ayrıca, hidrojen gevrekleşmesi, gerilme korozyonu çatlaması, çukur korozyonu ve polimerik malzemelerin bozulması gibi özel arıza mekanizmaları için risk değerlendirmesi sağlar.

 • SORUN GİDERME

  Aşağıdaki endüstriyel prosesler için sorun giderme hizmetleri sunmaktayız:

  • Kaplama prosesleri
  • Isıl işlem prosesleri
  • Enjeksiyon kalıplama prosesleri
  • Dökme, dövme ve presleme prosesleri
  • Lehim, sert lehim ve kaynak prosesleri
  • Montaj prosesleri
  • Elektroerozyon işleme (EDM) prosesleri
 • Değerlendirme (metalürjik ve mekanik - teknolojik)

  Değerlendirme hizmetlerimiz arasında PCB çapraz muayene, kaplamalar üzerinde SEM/EDX kontrol, metalografik muayene, parçacık boyutu dağılım testi, x-ışını radyografisi, x-ışını CT, uçuşa elverişlilik kaynak kalitesi testi ve havacılık endüstrisi için yüksek sıcaklık testi (HPT, HPC, kanatçıklar) gibi metalürjik testler yer almaktadır. Ayrıca çekme testleri, eğme testleri, darbe testleri ve sertlik testleri gibi mekanik-teknolojik testler uygulamaktayız.

 • EĞİTİM

  TÜV SÜD korozyon mühendisliği yanında hasar analizi için de eğitimler düzenler.

 • Analİz edİlen bİleşenler ve yapılar

 • Güç üretimi ve tedariki: gaz / buhar türbinleri, buhar kazanları, jeneratör rotor milleri, kaynar / atık ısı kazanları bileşenleri, eko-bileşenler, elektrik dağıtım istasyonu ekipmanları, trafolar, denizaltı enerji kabloları, şalter panoları, devre açıcı / kesiciler
 • Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi sistemi gibi montaj grubu ve bileşenleri, rüzgar türbini yatak / dişli kutusu yatağı
 • Petrol: sondaj ekipmanları, açık deniz sondaj platformu, petrol tankerleri
 • Petrokimya: yüksek sıcaklık - yüksek basınç cihazları, borular, ejanşörler
 • İnşaat ve altyapı: vinç kolları, asansörler, teleferik sistemleri, kazık çakma makineleri, temperlenmiş cam paneller, gaz / su boruları
 • Demiryolu: raylar, iletim ray sistemleri, güç kabloları, mesaj kabloları, tren yapıları
 • Havacılık: çeşitli uçak motorları, iniş takımları, motor starterleri, egzoz nozülleri, motor yatağı, helikopterler

 

Daha fazlası

Konumunuzu seçin