HAZOP Procedure

HAZOP (tehlike ve işletilebilirlik) çalışmalarıyla santralinizin güvenliğini arttırın.

Tehlike ve çalışabilirlik çalışmaları ile tesis güvenliğini artırın.

Tehlike ve çalışabilirlik çalışmaları ile tesis güvenliğini artırın.

İdari ve kamu kurumlarının güvenlik gerekliliklerini arttırmasının yanında; kullanıcılar ve işletmecilerden tehlikelerin belirlenmesi, tesis güvenliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi için etkili çözüm istemektedirler.

TÜV SÜD, güvenliği arttırma, ilgili yasa, düzenleme ve standartlara uygunluk amacıyla, tesisinizin HAZOP prosedürüne dayanan sistematik analizi için kapsamlı teknik destek hizmeti sunmaktadır. Uzmanlarımız beyin fırtınası toplantılarının iyi yapılandırılmasını ve sistematik olarak uygulanmasını sağlayarak, yaratıcı çözümleri destekler, HAZOP sonuçlarının analiz ve dokümantasyonunda yardım sağlar.

HİZMETLERİMİZ

TÜV SÜD, HAZOP prosedürüne dayanan sistematik analiz için teknik destek hizmetlerini aşağıdaki adımları takip ederek sunar:

  • Analiz kapsamının tanımlanması ve gerekli belgelerin seçilmesi.
  • HAZOP toplantılarının deneyimli ve bağımsız bir takım lideri moderatörlüğünde gerçekleştirilmesi.
  • HAZOP ekibi için gerekli uzmanların ya da uzmanlaşmış danışmanların önerilmesi.
  • Modern veri işleme ve sunum tekniklerinin desteğiyle HAZOP çalışması.
  • HAZOP çalışma sonuçlarının belgelendirilmesi.

Ayrıca hasar analizi, vaka sıralama analizi, hasar ağacı analizi ve (yarı-) niceliksel risk analizi gibi, diğer sistematik yöntemlerin uygulanmasında da destek vermekteyiz.

TİCARİ AVANTAJLARINIZ

  • Santral güvenliği - Yasal uyumluluğu garantileyen güncel uygulama konseptlerimizle tesis işletmesinin verimliliğini arttırıp potansiyel tehlikeleri azaltın.
  • Düşük maliyet – Tasarımın ilk aşamasından itibaren zorunlu ve destekleyici güvenlik önlemleri arasındaki farkı ortaya koyarak maliyeti yüksek doğrulukla bütçelendirin. Kaynaklarınızın kullanımını en üst seviyeye çıkartarak gereksiz maliyetlerden kaçının.
  • Tek noktadan çözümler – Çalışmalarınızın tüm teknik ve idari konularını kapsayan prosedürlerin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan disiplinlerarası TÜV SÜD uzmanlığıyla tek noktadan sistematik analiz yönteminde çözüm sağlayın.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin