Enerji Santrali Belgelendirme ve Çevreye Uyum

Enerji santrali projenizin çevre ile ilgili yasa, düzenleme ve standartlara uyumunu yönetin.

Enerji santrali projenizin çevre ile ilgili yasa, düzenleme ve standartlara uyumunu yönetin.

Konvansiyonel enerji santrali yanında rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin yatırımcıları, işverenleri ve proje geliştiricileri, çevresel unsurları mümkün olduğunca projenin başında ele alma isterler. Enerji sektöründeki sıkı denetimler ile bu projelerin bölgedeki doğal hayat üzerine etkilerini en aza indirmek için, derinlemesine bir çevre uzmanlığı gerekmektedir.

TÜV SÜD, enerji sektöründe toplum yararına çalışarak diğer çevre uzmanlarından ayrılır. Bu durum, kapsamlı uzmanlıkla ticari ve teknik odak sunmamıza imkan vermektedir. Uzmanlarımız, teknik denetçi ya da çevre yöneticisi rolünde, veya projenin tüm aşamalarına dahil olarak işletmenize destek verir. Onay öncesi ve sonrası, yasal uyumluluk ve çevresel yönetim ile ilgili özel sorunlarda işletmenize uzman analiz imkanı sağlarız.

hİZMETLERİMİZ

 • Çevresel etki değerlendirmeleri
 • Yaşamsal coğrafya düzenlemeleri değerlendirmesi
 • Stratejik çevresel değerlendirme
 • Toplam ve birleşik değerlendirmeler
 • Çevre izni alma ve izleme
 • İzleme tasarımı
 • Uyum belirleme desteği ve tavsiye
 • Çevresel risk analizi
 • Saha fizibilitesi
 • Kablo hattı fizibilitesi
 • Navigasyon ve risk değerlendirme
 • Arkeolojik yorumlama ve değerlendirme
 • Yatırımcı temsilciliği ve katılım
 • Proje çevresel yönetim planlaması
 • Politika ve uzamsal planlama
 • Sosyal sorumluluk ve karbon yönetimi
 • Araştırma yönetimi
 • Araştırma ve geliştirme desteği
 • Veri yönetimi ve jeo-uzamsal enformasyon
 • GIS (Geographic Information System) destek ve eğitimi
 • Proje Yönetimi

Daha fazlası

Konumunuzu seçin