Plant life assessment and extension

Tesis kullanım ömrü değerlendirme ve uzatma

Kullanım ömrü boyunca tesis kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize edin

Kullanım ömrü boyunca tesis kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize edin

TESİS KULLANIM ÖMRÜ DEĞERLENDİRME VE UZATMA

Tesisinizin yaşlanmasıyla birlikte inşaat aşamasında kalitenin düşmesi, bakım bütçesi kesintileri, saha uzmanlarının olmaması ve pazar taleplerinin karşılanması için yük değişiminin artması gibi sorunlarla karşılaştıkça enerji santrallerinin performansları düşmektedir. Ayrıca, yeni enerji santrallerine yapılan yatırım tutarının azalmasının yanında çevresel hassasiyete artan vurgu da söz konusudur.

TÜV SÜD enerji santrali tasarımını, işletme koşullarını ve enerji santrali bakımını göz önünde bulundurarak endüstriyel varlıkların kullanım ömrünü uzatmakla ilgili çözümler sunar. Yaklaşımımız olası hasarları erken belirlenmesini ve plansız duruşların önlenmesini sağlar.

 

Tesisin çalışması sırasında enerji santrali bileşenlerinin kullanım ömrünün sonuna gelmesi ve orijinal tasarımdan sapılması sonucu güvenilirlikte azalma gözlenir. Enerji santrali bileşenlerinin kalan kullanım ömrü, sürünme hasarı, yorulma hasarı, çatlak yayılması ve korozyon yayılması gibi hasar mekanizmalarıyla belirlenir. TÜV SÜD enerji santrali bileşenlerinin durumlarının değerlendirilmesi için kapsamlı bir değerlendirme aracılığıyla risk değerlendirmesi yapmak üzere tahribatsız muayene (NDT) yöntemi ve sonlu elemanlar analizi yöntemi (FEM) hesaplamalarının bir kombinasyonunu kullanır.

NDT

  • Enerji santrali bileşeninin durumunun geniş bir analizini elde etmek için NDT yöntemleriyle hasar mekanizmalarınız değerlendiriyoruz.

  • NDT yöntemlerimiz arasında boya penetrasyon testi, eddy akım testi, ultrasonik muayene, manyetik partikül testi, sertlik testi ve replika testi yer almaktadır.

  • NDT ayrıca malzemenin sertlik, kırılganlık, mikro yapı ve korozyon mekanizmalarını değerlendirerek enerji santrali bileşenlerinin hasar mekanizmaları sonucu oluşan bozunmaları değerlendirmekte yardımcı olur.

  • Tesisin operasyonel geçmişini değerlendirmek (sıcaklık ve basınç verileri dahil) ve kalan kullanım ömrünü belirlemek için malzeme özellikleri analizini gerçekleştirmektedir.

  • NDT hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

FEM HESAPLAMASI

  • Bazı hasarların etkisi NDT ile tespit edildikten sonra ek hesaplamalar gerektirebilir; enerji santralinin durumunun değerlendirilmesindeki diğer bir önemli yaklaşım, sayısal hesaplara dayanan FEM hesaplamasıdır.

  • TÜV SÜD, FEM modelleme, gerilim ve yorulma hesabı, kırılma mekaniği, sürünme analizi, modal ve dinamik hesaplamalar (çoklu gövde hesapları dahil), akışkanlar mekaniği ve analiz hizmetlerinin kullanılması yoluyla, ilgili bileşenlere yönelik bütünsel bir bakış ve gelecekteki malzeme bozunmalarına güvenilir bir yaklaşım geliştirir.

TİCARİ AVANTAJLARINIZ

Bir enerji santralinin gelecekteki potansiyel çalışmasıyla birlikte mevcut çalışmasının güvenliğiyle ilgili bilgiye dayalı kararlar almanızda işletmenize destek oluruz. Bu değerlendirme enerji santrali bileşenlerinin operasyonel geçmişine, çeşitli NDT yöntemlerine ve FEM hesaplarına dayanır.


Daha fazlası

Konumunuzu seçin