Durum Tespit Süreci Servisleri

Varlık yatırımlarınızı daha öngörülebilir ve güvenilir hale getirin

Varlık yatırımlarınızı daha öngörülebilir ve güvenilir hale getirin

durum tespİTİ NEDİR?

Durum tespiti, bir hedef şirketin varlıklarının mevcut durumunu satın alma veya yatırım kararı öncesinde değerlendirme sürecidir. Bir işleme girmeden veya bir sözleşme imzalamadan önce bilinçli kararlar vermek için alınması gereken standart ve ihtiyati bakımdır. Durum tespiti araştırması, özellikle birleşme ve devralmalar, ilk halka arzlar (IPO'lar), yeniden organizasyon ve yeniden yapılandırma, yönetim satın alımları (MBO'lar), iflaslar ile satış ve geri kiralama işlemleri alanlarında faydalıdır.

ÜÇÜNCÜ PARTİ DURUM TESPİTİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Durum tespiti incelemeleri, gayrimenkul ve endüstriyel varlıkların yatırım, planlama ve gelecekteki kullanımında var olan risk düzeyini azaltacaktır. Yasal kesinliğinizi ve sorumluluk korumanızı geliştirmenin ötesinde, durum tespiti yapmak, iş hedeflerinize ve mali hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir.
Sizin adınıza gerekli özeni göstermesi için üçüncü bir tarafın görevlendirilmesi, kararlarınızı ayrıntılı, tarafsız ve güvenilir sonuçlara dayandırabilmenizi sağlar. Teknik, çevresel, sürdürülebilirlik ve ticari durum tespitini birleştiren entegre durum tespiti hizmetleri sunuyoruz. Bütünsel yaklaşımımız, varlıklarınızın işleyişi ve değeri üzerinde önemli ölçüde faydalı bir etkiye sahip olabilir.

durum tespİTİ SERVİSİ NELERİ İÇERİYOR?

TÜV SÜD, teknik, çevresel, sürdürülebilirlik ve ticari durum tespitini birleştiren entegre durum tespiti hizmetleri sunar. Bütünsel yaklaşımımız, varlıklarınızın işleyişi ve değeri üzerinde önemli ölçüde faydalı bir etkiye sahip olabilir.

 • TEKNİK DURUM ANALİZİ

  Uzmanlarımız bina yapısını, malzemeleri ve teknik sistemleri analiz ederek yapısal, teknik, çevresel ve finansal risk ve fırsatları tanımlar. Teknik tesis ve ekipmanların değerini ve sürdürülebilirliğini belirlemekle birlikte tesis teknolojisinin ve üretim süreçlerinin verimlilik ve rekabet gücünü de inceleriz.

  Sermaye ve işletme harcamaları tahminlerinin geçerliliğini doğrulayarak teknik bir bakış sağlarız. Ayrıca, gelecekteki yatırımların ve işletme maliyetlerinin gereksinimlerini belirleriz.


 • ÇEVRESEL DURUM ANALİZİ

  Yerel ve uluslararası çevre mevzuatı konusundaki uzmanlığımızla, toprak veya yapı malzemeleri, bina içi kirleticiler, atık yönetimi ve diğer çevresel faktörlerde mevcut kontaminasyonların entegre analizini gerçekleştiriyoruz. Çevreye duyarlı alanları daraltıyor ve potansiyel finansal riski tahmin ediyoruz.

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR DURUM ANALİZİ

  TÜV SÜD uzmanları, uzun vadeli sürdürülebilirlik değerini değerlendirmek için varlıklarınızın mevcut durumuna ve potansiyel risklerine bakar. SDD, ortak sürdürülebilirlik derecelendirme sistemlerindeki (BREEAM, LEED) yönergelere uygun bir ilk değerlendirme olarak hizmet eder. Bir binanın potansiyel sürdürülebilirlik puanını araştırıyor, en uygun sistem hakkında tavsiyelerde bulunuyor ve derecelendirmesini iyileştirmenin yollarını öneriyoruz.

 • TİCARİ DURUM ANALİZİ

  Ticari analizleri, lokasyon ve pazar faktörlerinin değerlendirmesini, yasal gereklilikleri ve genel ve özel kira sözleşmelerini dikkate alarak ele alıyoruz. CDD, rekabetçi ortamı, doğru değeri, büyüme fırsatlarını, potansiyel riskleri ve yatırımları belirler.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin