More Than Just Compliance: Providing High-Quality Battery Systems in xEVs

ไม่ใช่แค่ความสอดคล้อง แต่เหนือกว่าด้วยการจัดหาระบบแบตเตอรี่คุณภาพสูงในรถ xEV

ไวท์ เปเปอร์

ไวท์ เปเปอร์

มั่นใจในประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมระบบแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์พลังงานไฟฟ้าขั้นสูง (xEV)

นวัตกรรมระบบแบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าขั้นสูง (xEV) ในปัจจุบัน แต่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ผู้ผลิตรถ xEV ควรอย่างยิ่งที่จะพิจารณาขยับขยายขอบเขตการประเมินระบบแบตเตอรี่ให้มากกว่าแค่ความสอดคล้องกับระเบียบที่บังคับใช้และข้อกำหนดความปลอดภัย

สิ่งที่ควรทำคือเลือกใช้วิธีการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบแบตเตอรี่อย่างครอบคลุมแทน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารถยนต์ขั้นแรกสุด วิธีเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดโอกาสที่แบตเตอรี่จะหยุดทำงาน ถูกเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ตามมาด้วยการเสียชื่อเสียงในภายหลัง แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ไทม์ไลน์การพัฒนารถยนต์จะเกิดความล่าช้า หรือจำเป็นต้องเริ่มขั้นตอนการออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้นอีกด้วย


จุดประสงค์ในการดาวน์โหลดสมุดปกขาวฉบับนี้

  • เห็นภาพรวมของสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันและระเบียบสำหรับระบบแบตเตอรี่ในรถ xEV
  •  เข้าใจลึกซึ้งถึงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบแบตเตอรี่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนของเราเพื่ออุดช่องโหว่ระหว่างระเบียบและข้อกำหนดในตลาด
  • ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจาก TÜV SÜD ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนวัตกรรมการออกแบบแบตเตอรี่ให้แก่ผู้ผลิตรถ xEV และนักออกแบบ

บริการที่เกี่ยวข้อง:  การทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ | ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า |  การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ