DesignLights Consortium TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง สู่มาตรฐาน DesignLights Consortium

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Designlights Consortium คืออะไร

DesignLights Consortium คือความร่วมมือของบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและองค์กรว่าด้วยการประหยัดพลังงานในภาคเอกชนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา รายชื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองของ Consortium หรือ QPL (Qualified Product List) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก Consortium ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แสงแบบ Solid State ที่มีการใช้งานกันในเชิงพาณิชย์แต่ยังไม่เข้าข่ายตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ENERGY STAR สหรัฐฯ ในปัจจุบัน แต่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอย่างเพียงพอจึงสามารถลดการใช้พลังงานและช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ สมาชิก Consortium สามารถอ้างอิงรายชื่อ QPL และเสนอส่วนลดหรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้ลูกค้าและผู้จัดหาเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวตามคำเรียกร้องได้อย่างมั่นใจ

รายชื่อ QPL ของ Designlights Consortium มีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันนี้ QPL ของ Designlights มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ไฟ LED และโคมไฟเกรดอุตสาหกรรมถึงเกือบ 20,000 รายการจากผู้ผลิตกว่า 250 ราย การเข้ารายชื่อใน QPL ของ Designlights Consortium ทำให้ผู้ผลิตมีความได้เปรียบทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและสมาชิก Consortium จะทำการอ้างอิง QPL ในการพัฒนาหรือขยายขอบเขตโปรแกรมส่วนลดและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้อุปกรณ์ให้แสงที่ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การเข้ารายชื่อใน DesignLights QPL กลายเป็นข้อกำหนดโดยพฤตินัยสำหรับผู้ผลิตที่แข่งขันกันในตลาดอุปกรณ์แสงสว่างเชิงพาณิชย์

ผู้ให้บริการครบวงจรเพื่อการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทุกประเภท

TÜV SÜD มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผู้ผลิต LED สามารถใช้บริการเพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับการยอมรับเข้าในรายชื่อ DesignLights QPL เราเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองภายใต้โปรแกรม LED Lighting Facts ของกระทรวงพลังงานในสหรัฐฯ และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียง ภายใต้โครงการ ENERGY STAR ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency) TÜV SÜD ยังเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ (Nationally Recognized Testing Laboratory: NRTL) ภายใต้สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration: OSHA)

บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบ การรับรอง และให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมในด้านระเบียบ มาตรฐาน และโครงการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพโดยสมัครใจที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ LED และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทุกประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ยังสามารถให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบและพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าติดตามการขนส่ง พร้อมบริการที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เครื่องหมายรับรองรูปเรขาคณิต 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ