เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

องค์กร DesignLights Consortium

Delivering real business benefits across key segments

Designlights Consortium คืออะไร

DesignLights Consortium คือความร่วมมือของบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและองค์กรว่าด้วยการประหยัดพลังงานในภาคเอกชนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา รายชื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองของ Consortium หรือ QPL (Qualified Product List) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก Consortium ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แสงแบบ Solid State ที่มีการใช้งานกันในเชิงพาณิชย์แต่ยังไม่เข้าข่ายตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ENERGY STAR สหรัฐฯ ในปัจจุบัน แต่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอย่างเพียงพอจึงสามารถลดการใช้พลังงานและช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ สมาชิก Consortium สามารถอ้างอิงรายชื่อ QPL และเสนอส่วนลดหรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้ลูกค้าและผู้จัดหาเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวตามคำเรียกร้องได้อย่างมั่นใจ

รายชื่อ QPL ของ Designlights Consortium มีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันนี้ QPL ของ Designlights มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ไฟ LED และโคมไฟเกรดอุตสาหกรรมถึงเกือบ 20,000 รายการจากผู้ผลิตกว่า 250 ราย การเข้ารายชื่อใน QPL ของ Designlights Consortium ทำให้ผู้ผลิตมีความได้เปรียบทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและสมาชิก Consortium จะทำการอ้างอิง QPL ในการพัฒนาหรือขยายขอบเขตโปรแกรมส่วนลดและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้อุปกรณ์ให้แสงที่ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การเข้ารายชื่อใน DesignLights QPL กลายเป็นข้อกำหนดโดยพฤตินัยสำหรับผู้ผลิตที่แข่งขันกันในตลาดอุปกรณ์แสงสว่างเชิงพาณิชย์

ผู้ให้บริการครบวงจรเพื่อการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทุกประเภท

TÜV SÜD มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผู้ผลิต LED สามารถใช้บริการเพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับการยอมรับเข้าในรายชื่อ DesignLights QPL เราเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองภายใต้โปรแกรม LED Lighting Facts ของกระทรวงพลังงานในสหรัฐฯ และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียง ภายใต้โครงการ ENERGY STAR ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency) TÜV SÜD ยังเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ (Nationally Recognized Testing Laboratory: NRTL) ภายใต้สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration: OSHA)

บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบ การรับรอง และให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมในด้านระเบียบ มาตรฐาน และโครงการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพโดยสมัครใจที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ LED และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทุกประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ยังสามารถให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบและพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าติดตามการขนส่ง พร้อมบริการที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เครื่องหมายรับรองรูปเรขาคณิต 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa