ผู้บริหารในอาเซียนและไทย

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

Niranjan Nadkarni
 • Niranjan Nadkarni - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TÜV SÜD South & South-East Asia, Middle East & Africa
  คุณ Niranjan ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TÜV SÜD สำหรับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 (พ.ศ. 2560) รับผิดชอบด้านการเติบโตทางยุทธศาสตร์และองค์กรสำหรับตลาดภายใต้การกำกับดูแลของเขา ด้วยบทบาทที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ความมุ่งหมายหลักของเขาคือเพิ่มความร่วมมือภายในภูมิภาคย่อย โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดและบริการที่มีอยู่ภูมิภาคย่อยในแต่ละแห่ง

  ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่าสองทศวรรษ คุณ Niranjan ได้เริ่มทำงานกับ SKF Bearings India Pvt. Ltd. เมื่อถึงปี 1995 (พ.ศ. 2538) เขาได้ทำสิ่งที่อยู่นอกกรอบด้วยการเข้าร่วมทำงานกับทีมสมาชิก 5 คนที่ TÜV SÜD หลังจากนั้นเขาได้มีคุณวุฒิที่จะเป็นหัวหน้าการตรวจสอบ (Lead Auditor) สำหรับการรับรองระบบการจัดการ ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1 และ TS 16949 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น เขาได้ตรวจสอบและอบรมในตลาดที่หลากหลายทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อาเซียน และเอเชียใต้

  ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) เขาได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้นำสำหรับภาคใต้ของอินเดียให้กับ TÜV SÜD South Asia หลังจากที่ได้สร้างประวัติการทำงานมามากกว่า 8 ปี คุณ Niranjan ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Vice President- Product Services ด้วยแรงผลักดันที่จะสร้าง portfolio ด้าน product service ในเอเชียใต้ เขายังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งเครือข่ายห้องทดลองที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับอาหาร ผ้า และหนัง พร้อมกับการวางแผนและการนำยุทธศาสตร์ในการขยายตลาดไปปฏิบัติ

  ในปี 2009 (พ.ศ. 2552) เขาได้รับตำแหน่งให้เป็น CEO ของ TÜV SÜD South Asia ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเติบใหญ่ของบริษัททั้งในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ และศรีลังกา ภายใต้การนำของเขา TÜV SÜD South Asia ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจใหม่ ๆ ขยายผลิตภัณฑ์ที่มี และผลประกอบการได้เติบโตในระดับสองหลัก

  คุณ Niranjan เติบโตขึ้นที่เมืองมุมไบ และเป็นวิศวกรเครื่องกล และได้รับปริญญาโทด้านการบริหารจาก Pune University ในประเทศอินเดีย เขาเป็นนักอ่านตัวยง ชอบเดินทาง และชอบเดินป่า
Klaus Langner
 • Klaus Langner - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน TÜV SÜD South & South-East Asia, Middle East & Africa

  คุณ Klaus Langner ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ของ TÜV SÜD ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 (พ.ศ. 2560) ด้วยบทบาทนี้ เขารับผิดชอบด้านการบริหารการเงินและความเสี่ยง การพัฒนาองค์กร วางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารประสิทธิภาพ และบรรษัทภิบาล ให้กับตลาดที่ใหญ่และหลากหลายนี้

  ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง คุณ Klaus ได้เป็นหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ชั้นนำแห่งหนึ่ง คือ The Boston Consulting Group และมีประสบการณ์ 16 ปีในการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องยุทธศาสตร์องค์กรและธุรกิจ เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับ United Nations World Food Program ในติมอร์ตะวันออก และทุ่มเทให้กับงานที่ไม่หวังผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก การศึกษา ภัยพิบัติ และการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม

  หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา คุณ Klaus ได้ประจำอยู่ที่สิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2001 (พ.ศ. 2544) และทำงานไปทั่วเอเชียแปซิฟิก เขาได้รับปริญญาโทเกียรตินิยมด้านบริหารธุรกิจจาก Northwestern University’s Kellogg Graduate School of Management และปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และบริหารธุรกิจจาก Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

   

Richard Hong
 • Richard Hong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TÜV SÜD ASEAN

  คุณ Richard Hong ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TÜV SÜD ASEAN เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 (พ.ศ. 2556) ในหน้าที่นี้ เขาดูแลธุรกิจและปฏิบัติการของ TÜV SÜD ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ก่อนหน้านี้เขาเป็นประธานเจ้าหน้าปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) สำหรับ TÜV SÜD ASEAN และ Global ICM Director ของ TÜV SÜD Product Service

  ในบทบาทของ Global ICM Director คุณ Hong ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานข้อมูล global ICM วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตสำหรับธุรกิจ Global ICM ขยายเครือข่ายของพันธมิตร MRA และ MOU ภายใน TÜV SÜD Group และขยายขอบเขตการยอมรับรายงานการทดสอบและใบรับรองของ TÜV SÜD ให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการรับรองผลิตภัณฑ์ และในด้าน international compliance management สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ไร้สาย และผลิตภัณฑ์ด้านโสตทัศน์ (audio-visual: AV) คุณ Hong เป็นนักพูดผู้เป็นที่ต้องการตามงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ และยังเป็นผู้แทนหลักของ TÜV SÜD ในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย

  เขารับผิดชอบด้านการวางแผนและพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติสำหรับบริษัท รวมถึง China Quality Centre (CQC), Japan Quality Assurance (JQA), Hong Kong Standards and Testing Centre (HKSTC) และที่อื่น ๆ

  ด้วยความเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเป็นสมาชิกผู้ได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ IE Singapore’s Free Trade Agreement (FTA) คุณ Hong ได้ช่วยบริษัทที่มีฐานในสิงคโปร์ทที่พยายามจะก้าวสู่สากล ให้รู้จักใช้เครือข่ายอันกว้างใหญ่ด้าน FTA ของสิงคโปร์

  คุณ Hong เคยเป็น CEO ของ Sibercert Pte Ltd, ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PSB Corporation เขาเป็นจักรสำคัญในการก่อตั้งและการบริหารทั้งหมดในบริษัทลูกแห่งนั้น

  คุณ Hong ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Nanyang Technological University ได้รับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบจาก National University of Singapore และปริญญาโทด้านการเงินจาก Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

   

TH Management
 • ฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ - ผู้จัดการทั่วไป TÜV SÜD Thailand

  ในปัจจุบัน คุณฉัตวิทัยเป็นผู้จัดการทั่วไปของ TÜV SÜD ประเทศไทย และดูแลธุรกิจและปฏิบัติการของ TÜV SÜD ในทุก ๆ ด้านในประเทศไทย และยังเป็นสมาชิกคนสำคัญในทีมบริหารอาวุโสของ TÜV SÜD ASEAN

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก คุณ Chatvithai เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสที่ Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Daimler-Benz AG และที่อื่น ๆ เขาได้ผลักดันและนำความสำเร็จมาสู่ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อยกระดับผลงานและธุรกิจของบริษัทยานยนต์เหล่านั้น

  คุณ Chatvithai จบปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการตลาดจาก Cleveland State University และปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ