เกี่ยวกับ TÜV SÜD ประเทศไทย

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

เกี่ยวกับ TÜV SÜD ประเทศไทย

บริษัท TÜV SÜD ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2001 (พ.ศ. 2544) ในนามบริษัท PSB Test (Thailand) จำกัด ซึ่งมีบริษัท PSB Corporation ในสิงคโปร์เป็นเจ้าของ ในปี 2006 (พ.ศ. 2549) TÜV SÜD ได้เข้าซื้อ PSB Corporation และ PSB Certification เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

จากการเข้าซื้อนั้น ปฏิบัติการต่าง ๆ ของบริษัท PSB Test (Thailand) จำกัด และTÜV SÜD Management Service ได้เปลี่ยนชื่อเป็น TÜV SÜD PSB (Thailand) จำกัด และบริษัทใหม่นี้สามารถให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งในด้านการทดสอบ การรับรอง การตรวจสอบ และบริการด้านการให้ความรู้ พร้อมกับมีห้องทดลองและเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ ISO/IEC Guide 25 (ISO/IEC 17025)

TÜV SÜD Thailand ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อให้บริการในการเป็นผู้แทนออกใบรับรองรับอนุญาตจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น JAS-ANZ ซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อีกทั้งจากหน่วยงาน Deutsche Akkreditierungs Rat (DAR) ในประเทศเยอรมนี สำหรับการรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุม และจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz (ZLG) ในประเทศเยอรมนี เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ