คอร์สอบรม อุตสาหกรรม 4.0

เรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ และการประเมิน ด้านอุตสาหกรรม 4.0

ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีการผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0 องค์กรจำนวนมากมองหาการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และ IIoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิต แม้ว่าแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 จะนำเสนอศักยภาพที่สำคัญ แต่ข้อกำหนดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จนั้น มีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ที่ TÜV SÜD เรามีการอบรมและแบ่งปันความรู้กับทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยซัพพอร์ตองค์กรในขั้นตอนต่างๆตลอดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม อุตสาหกรรม 4.0 ต่างๆ ของเรา ตั้งแต่การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน การนำหลักการอุตสาหกรรม 4.0 ไปใช้ตลอดจนถึงการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตต่างๆสำหรับระดับในการทำการเปลี่ยนแปลงของแต่ละส่วน

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในแต่ละหมวด:

Industry 4.0

INDUSTRY 4.0 FUNDAMENTALS 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะแนะนำแนวทางการนำแนวคิดด้านโรงงานอัจฉริยะไปใช้จริงเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และหนึ่งในกรอบการทำงานที่นำมาใช้มากที่สุดในการจัดโครงสร้างการเติบโตทางดิจิทัลของบริษัทในด้านนี้ คือดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry Readiness Index)

เหมาะสำหรับคุณ: หากคุณต้องการเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา:
 คอร์สเรียนออนไลน์ 50 นาที
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | เนื้อหาหลักสูตรออนไลน์

Introduction to Industry 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและประโยชน์ของอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนหลักการออกแบบที่เอื้ออำนวยสำหรับแต่ละบริษัทในการระบุและนำสถานการณ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีหลักสำหรับโรงงานอัจฉริยะไปใช้ 

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา:
 เรียนสดออนไลน์ 1 วัน
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน


SMART INDUSTRY READINESS INDEX (SIRI)

Certified SIRI Assessor Programme

โครงการ Certified SIRI Assessor Program ที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมและรูปแบบการรับรองต่างๆ เพื่อให้การยอมรับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการและเป็นกลาง ในการทำการประเมินโรงงานผลิตได้อย่างมืออาชีพโดยใช้ SIRI และกรอบการทำงาน รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับคุณ: หากคุณต้องการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ใช้โปรแกรม SIRI ในการตรวจประเมินองค์กรต่างๆ 
ระยะเวลา: เรียนสดออนไลน์ 5 วัน & การสอบเพื่อรับใบรับรอง  
พร้อมรับ: ใบรับรอง 'Certified SIRI Assessor' ออกโดย EDB สิงคโปร์ และ TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน


ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

AI Quality

หลักสูตรฝึกอบรม AI นี้จะช่วยให้คุณได้รับความรู้พื้นฐานสำหรับเลือกใช้เทคโนโลยี AI ที่ตรงกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่กำหนด หลีกเลี่ยงจุดกับดักต่างๆที่อาจส่งผลให้ต้นทุนสูง และจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของระบบ AI ได้สำเร็จ

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้ว่าจะนำระบบหรือบริการ AI ไปใช้กับระบบบริหารจัดการงานคุณภาพได้อย่างไร
ระยะเวลา: เรียนสดออนไลน์ 2 วัน 
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน


OPERATIONAL TECHNOLOGY

ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT (APM)

หลักสูตรฝึกอบรม APM นี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางของ APM และวิธีใช้ประโยชน์เพื่อลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และลดความเสี่ยง

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน APM ในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา:
 เรียนสดออนไลน์ 1 วัน 
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน

IIOT System Quality AND Framework

ในหลักสูตรการฝึกอบรม IIoT นี้ คุณจะได้รับความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับ IIoT การวางแนวของ IIoT และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล IIoT

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน IIoT ในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา:
 เรียนสดออนไลน์ 1/2 วัน 
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน

Industry 4.0 Cybersecurity Management for Operational Level

การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้จะเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่องโหว่ แนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นในโลกไซเบอร์สำหรับการปรับใช้อุตสาหกรรม 4.0 และใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับด้านไซเบอร์ เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับอุตสาหกรรม 4.0
ระยะเวลา: 
เรียนสดออนไลน์ 2 วัน 
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน

Warehouse 4.0

ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปิดใช้งาน โอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนคลังสินค้าแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น Warehouse 4.0

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนคลังสินค้าแบบเดิมให้เป็นคลังสินค้า 4.0
ระยะเวลา: 
เรียนสดออนไลน์ 2 วัน 
พร้อมรับ: ใบรับรองการเข้าร่วมออกโดย TÜV SÜD | สื่อการเรียนการสอน


เริ่มเส้นทางการเรียนรู้ของคุณกับเราวันนี้!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ