หลักสูตรฝึกอบรมคุณภาพ AI

เทคโนโลยีและมาตรฐาน

เทคโนโลยีและมาตรฐาน

ตารางการฝึกอบรมออนไลน์ (สอนสด)

 • 6-7 & 13-14 มกราคม 2565: การฝึกอบรมคุณภาพ AI
  4 วันครึ่ง

เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมคุณภาพ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และแอปพลิเคชันที่สำคัญมากขึ้น AI ไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า แต่ยังรวมถึงภายในบริษัทต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษาและการจัดการทักษะที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ยังมีความล้มเหลวหลักๆซึ่งส่งผลอย่างมากต่อผู้ใช้งาน สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน น่าเสียดายที่วิธีการทดสอบและประกันคุณภาพที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นศูนย์กลางในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการกับธรรมชาติดังกล่าวของ AI ได้อย่างเหมาะสม วิธีการดังกล่าวไม่สามารถวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้อย่างแม่นยำ จากข้อบกพร่องเหล่านี้ บริษัทต่างๆ ควรทำอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในขณะที่ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องจัดการให้อยู่ภายใต้การควบคุม

ระบบการจัดการคุณภาพ AI (AI-QMS) ของ TÜV SÜD นำเสนอกรอบการทำงานที่โปร่งใสและมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ จัดการ และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI กำหนดรูปแบบวงจรเฉพาะของ AI สำหรับการพัฒนาและการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ AI ซึ่งครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี AI และข้อมูล AI

AI-QMS จะแนะนำคุณตลอดตั้งแต่การเลือกเป้าหมายด้านคุณภาพและช่วยตรวจสอบโดยกำหนดเงื่อนไขที่ยอมรับได้เพื่อตอบสนองต่อข้อผิดพลาดในแต่ละช่วง การใช้ AI-QMS อย่างประสบความสำเร็จจะทำให้คุณได้รับเครื่องหมายคุณภาพที่ยกระดับความน่าเชื่อถือและลดความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุด

การฝึกอบรมการจัดการคุณภาพ AI ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับ AI ให้ประสบความสำเร็จ โดยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค AI ทั่วไป และรายการข้อผิดพลาด รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนนำวิธีการไปใช้ในบริบทของตนเองและเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ AI ได้สำเร็จ

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หัวข้อในรายวิชานี้ได้แก่:

 • สำหรับผู้บริหาร

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI
  • ภาพรวมและความแตกต่างของวิธีการที่ใช้มากที่สุด
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ทั่วไป
    – ประเภทของปัญหาที่ AI แก้ได้
    – ข้อดีของการใช้ AI
  • ความท้าทายในการใช้ AI
    – ความเสี่ยงและความรับผิด
    – ธรรมาภิบาล
    – ข้อพิจารณาเฉพาะของ AI (เช่น ความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบ ความไม่แน่นอน ความโปร่งใส)
    – ข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

  ภาพรวมของกรอบการกำกับดูแลและมาตรฐานที่มีอยู่

  แนะนำกรอบการใช้งานคุณภาพด้าน AI
  • ความปลอดภัย
  • ความมั่นคง
  • กฎหมาย
  • จริยธรรม
  • ประสิทธิภาพ

  วงจรชีวิตการเรียนรู้ของเครื่องจักร
  • ข้อควรพิจารณาสำหรับเทคโนโลยี AI และ AI-data
  • ธรรมาภิบาลและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

  แนวโน้มการประเมินและทดสอบผลิตภัณฑ์
  • การประเมินช่องว่าง
  • การวางแผนขั้นตอนต่อไป

 • ด้านเทคโนโลยี

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI
  • อนุกรมวิธานและการจำแนกแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่

  วิธีการของ AI
  • กรณีการใช้งานของ AI
    – การใช้งานทั่วไปและคำชี้แจงปัญหา
    – ภาพรวมของอัลกอริธึม AI ที่ยุคใหม่
  • ความท้าทายในการใช้ AI
    – ผลกระทบต่อเครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาและทดสอบ รวมถึงการพิจารณาเฉพาะของ AI (เช่น ความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบ ความไม่แน่นอน ความโปร่งใส ฯลฯ)
    – ปัญหาทั่วไป (เช่น ความทนทาน การใส่มากเกินไป ความเอนเอียง ฯลฯ)

  โมเดลโดยอ้างอิง AI

  แนะนำกรอบงานคุณภาพ AI
  • ความปลอดภัย
  • ความมั่นคง
  • กฎหมาย
  • จริยธรรม
  • ประสิทธิภาพ

  วงจรชีวิตการเรียนรู้ของเครื่อง
  • วงจรชีวิตของส่วนประกอบ AI
  • วงจรชีวิตของข้อมูล AI
  • เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  แนวโน้มการประเมินและทดสอบผลิตภัณฑ์
  • การประเมิน gap
  • การวางแผนขั้นตอนต่อไป

 

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัดกลุ่ม และการอภิปราย

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้มี 2 โปรแกรมหลักที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ:

1. สำหรับผู้บริหาร
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารด้านเทคนิค

2. ด้านเทคโนโลยี
• ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ AI
• ผู้ใช้เทคโนโลยี AI

พื้นฐานที่ควรมี: สำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นในการติดตามเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรทั่วไป เช่น การเรียนรู้เชิงลึก จะเป็นประโยชน์ หลักสูตรนี้ไม่ต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมจำเฉพาะ

ใครคือที่ปรึกษาหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้มากมายในกรอบงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD ได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรโดยพิจารณาจากแนวความคิดทางธุรกิจในปัจจุบันและความต้องการของตลาด

 • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร
  • การฝึกอบรมระดับโลก – โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ TÜV SÜD และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ – มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบเช่นการบรรยายภาพประกอบและการจำลอง

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย – ที่ซึ่งคุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีใจเดียวกันในการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนของเรา

  • ได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน – โดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ