มาตรฐานแบตเตอรี่ IEC 60086

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การรับรองมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC

IEC 60086 คือมาตรฐานนานาชาติที่กระตุ้นให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่จัดการให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบบสับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบมาตรฐานอย่างเหมาะสมและใช้งานได้จริง โดยมาตรฐานนี้มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ การรับรองมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่นั้น ๆ ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น การที่สามารถใช้งานสับเปลี่ยนได้ หมายความว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นมาก ทำให้มีการนำไปใช้งานเพิ่มขึ้นและผลลัพธ์คือเพิ่มผลกำไร

TÜV SÜD คือพันธมิตรด้านการทดสอบ IEC รับอนุญาต

การแสดงว่าแบตเตอรี่ตรงตามมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC มีข้อดีหลายอย่างคือ

  • ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อแบรนด์
  • เพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์จะเลือกใช้หรือแนะนำแบตเตอรี่ของคุณในผลิตภัณฑ์ของตน
  • แสดงถึงความปลอดภัย
  • แบตเตอรี่ที่ไม่มีเครื่องหมาย IEC 60086 อาจถูกห้ามจำหน่ายในตลาดบางแห่ง

TÜV SÜD คือพันธมิตรด้านการทดสอบ IEC รับอนุญาต

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการทดสอบ IEC สำหรับแบตเตอรี่หลากหลายประเภท ห้องปฏิบัติการทดสอบอันทันสมัยทั่วโลกของเราสามารถทำการประเมินความสอดคล้องของแบตเตอรี่ต่อมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC ได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน พร้อมอัพเดตข้อมูลให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทดสอบแบตเตอรี่

การทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC จาก TÜV SÜD หมายความว่าคุณสามารถขอการรับรองผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและใช้กลยุทธ์ Go-to-market กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบตามมาตรฐานแบตเตอรี่ IEC ทุกประเภท

เรามีกระบวนการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพสูงสำหรับแบตเตอรี่หลากหลายประเภท ได้แก่

  • แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (Primary Battery) – มาตรฐาน IEC/EN60086-1 IEC/EN60086-2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ปฐมภูมิในด้านขนาด การตั้งชื่อ โครงร่างของขั้ว การติดเครื่องหมาย วิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม
  • แบตเตอรี่ลิเทียมปฐมภูมิ – มาตรฐาน IEC/EN60086-1 IEC/EN60086-2 และ IEC/EN60086-4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ลิเทียมปฐมภูมิในด้านขนาด การตั้งชื่อ โครงร่างของขั้ว การติดเครื่องหมาย วิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตามวิธีการใช้งานที่กำหนดและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีเหตุให้คาดเดาได้ และด้านสิ่งแวดล้อม
  • แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว – มาตรฐาน IEC/EN60086-1 IEC/EN60086-2 และ IEC/EN60086-5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวในด้านขนาด การตั้งชื่อ โครงร่างของขั้ว วิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตามวิธีการใช้งานที่กำหนดและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีเหตุให้คาดเดาได้ และด้านสิ่งแวดล้อม
  • แบตเตอรี่ลิเทียมปฐมภูมิสำหรับนาฬิกาข้อมือ – มาตรฐาน IEC/EN60086-1 IEC/EN60086-3 และ IEC/EN60086-4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ลิเทียมปฐมภูมิสำหรับนาฬิกาข้อมือในด้านขนาด การตั้งชื่อ โครงร่างของขั้ว การติดเครื่องหมาย วิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตามวิธีการใช้งานที่กำหนดและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีเหตุให้คาดเดาได้ และด้านสิ่งแวดล้อม
  • แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวสำหรับนาฬิกาข้อมือ  – มาตรฐาน IEC/EN60086-1 IEC/EN60086-3 และ IEC/EN60086-5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวสำหรับนาฬิกาข้อมือในด้านขนาด การตั้งชื่อ โครงร่างของขั้ว วิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตามวิธีการใช้งานที่กำหนดและการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่มีเหตุให้คาดเดาได้ และด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ