sustainable management

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

รับรองแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ

รับรองแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ

เมื่อองค์กรพิจารณาที่จะบูรณาการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมหาศาล การดำเนินธุรกิจโดยบริหารทุกทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Green Business) จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ โลก และสังคมในวงกว้าง TÜV SÜD จะประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆเพื่อ:

  • ลดความซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส – มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาษากลาง และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ จึงทำให้ความพยายามที่จะบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรคุณนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชี้วัดได้ชัดเจน
  • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน – สามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและข้อกำหนดส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ติดตาม และบันทึกความคืบหน้าของกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
  • เสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน – การรับรองจากบุคคลที่สามสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในระยะยาว และแนวทางเชิงรุกในการบริหารความเสี่ยง

 

บริการเพื่อการจัดการที่ยั่งยืนของเรา

บริการของเราสำหรับการจัดการที่ยั่งยืนนั้นรวมถึง ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร หากคุณไม่พบบริการที่คุณต้องการ โปรดติดต่อเราโดยตรง

Supply chain CTA banner

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนเริ่มต้นจากห่วงโซ่อุปทาน

อ่านเพิ่มเติม
Environmental management CTA banner

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

แสดงการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม
Social responsibility CTA banner

สังคมและการปกครอง

เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการประเมินที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มของคุณ

อ่านเพิ่มเติม
Food safety CTA Banner

การจัดการความปลอดภัยของอาหาร

ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารตามห่วงโซ่คุณค่า และตรวจสอบกระบวนการ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคืออะไร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นเป้าหมายระดับโลก 17 ข้อ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องโลกนี้ ยุติความยากจน และประกันอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนภายในปี 2573 เป้าหมาย SDGs ได้รับความเห็นชอบจากทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติในปี 2558 แต่ละองค์กรมีบทบาทสำคัญในการบรรลุ SDGs โดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในสามด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ช่วยองค์กรต่างๆในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุการเติบโตในระยะยาว โดยไม่กระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน

ความยั่งยืนทางสังคม มุ่งเน้นไปที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลก การดำเนินการตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสทางธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และการปฏิบัติต่อคนงานอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อเป้าหมายเหล่านี้

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของธุรกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของมาตรฐานระบบที่นำไปใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืน

 

เพื่อเริ่มต้นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ องค์กรต่างๆสามารถทำการประเมินความยั่งยืนโดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอาจทำการประเมินด้วยแบบทดสอบที่กำหนดเอง * ตามเกณฑ์ที่มอบโดยบุคคลที่สามหรือตัวธุรกิจเอง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UN SDGs และผลงานด้านความยั่งยืนของ TÜV SÜD ที่เกี่ยวข้องที่นี่

*ทั้งนี้เราไม่สามารถให้การตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้าและทำการประเมินแบบกำหนดเอง แก่องค์กรที่มีการรับรองระบบการจัดการภายใต้ TÜV SÜD อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะร่วมค้นหาโอกาสในการทำงานร่วมกันกับคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ