ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการผลิต: การดำเนินงานอย่างยืดหยุ่นเพื่อลดการหยุดชะงักด้วยแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

เว็บบินาร์

เว็บบินาร์

เร่งเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งภาคการผลิตต้องรับมือกับความไม่แน่นอนและการหยุดชะงัก ผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาอุปสงค์ตกต่ำ แต่บางรายกลับมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือย้ายสถานที่ผลิตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ความต้องการหรือผลิตสินค้าใหม่

สิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นคือการรับเอาแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 มาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตและการประกอบ และเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทมีความเร็วในการรับมาใช้ไม่เท่ากัน การขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กลยุทธ์ และแผนการที่เป็นระบบ ถือเป็นความท้าทายใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการรับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 หลายองค์กรกำลังค้นหาคำตอบของคำถามต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของฉันอย่างไร ฉันควรจะเริ่มจากจุดไหนดี วันนี้ฉันยังมีช่องโหว่อะไรบ้างและวันหน้าจะมีโอกาสอะไรบ้าง

ดังนั้น เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ได้เริ่มต้นเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทาง TÜV SÜD และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (Economic Development Board: EDB) จึงได้ร่วมกันริเริ่มพัฒนาดัชนีวัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Smart Industry Readiness Index) ให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถระบุด้านที่ต้องแก้ปัญหาเพื่อดึงพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ

สัมมนาออนไลน์ฟรีแบบออนดีมานด์ของ TÜV SÜD จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนองความจำเป็นในธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้แล้ววันนี้


สัมมนาออนไลน์ของเราให้ความกระจ่างในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:

  • ก) การปฏิวัติการผลิต
  • ข) ความพร้อมของผู้ผลิตต่อการดำเนินงานอย่างยืดหยุ่น
  • ค) วิธีเริ่มเปลี่ยนผ่านและบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของโลก 
  • ช่วงถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากดัชนีวัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่

  • สร้างความเข้าใจร่วมกันในอุตสาหกรรม 4.0 – แตกแนวคิดออกเป็นหน่วยโครงสร้างย่อยสำคัญที่เข้าใจง่าย และอธิบายข้อดีที่จับต้องได้อย่างชัดเจน
  • ริเริ่มการเปลี่ยนผ่านที่สร้างผลกระทบในระดับสูง – ทำความเข้าใจสถานะเดิมของขั้นตอน ระบบ และโครงสร้างปัจจุบันของคุณ
  • ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม 4.0 – โยกย้ายอย่างมีเป้าหมายไปทีละขั้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ