webinar

เว็บบินาร์

โดยผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD และวิทยากรรับเชิญ เว็บบินาร์ของเราเน้นข้อมูลคุณเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานล่าสุดในแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เราจัดให้มีเว็บบินาร์แบบถ่ายทอดสดและแบบรับชมย้อนหลัง เพื่อให้คุณมีโอกาสโต้ตอบและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของเรา หรือเพื่อความสะดวกในการรับชมเว็บบินาร์ในเวลาที่เหมาะสมกับคุณ

ลงทะเบียนเข้าร่วมเว็บบินาร์


ธีม


กลุ่มอุตสาหกรรม


บริการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ