เว็บบินาร์ฟรี - ข้อกำหนด EMC และ FCC สำหรับอุปกรณ์การแพทย์

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และข้อกำหนดเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) สำหรับอุปกรณ์การแพทย์

หลายประเทศทั่วโลกนั้นมีการควบคุมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่วางจำหน่ายในตลาดหรือขายภายในเขตแดนของตนสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมใหม่มีการป้องกันและไม่รบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น

เว็บบินาร์ย้อนหลังฟรีของ TÜV SÜD จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และข้อกำหนดเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ 

เพื่อรับชมเว็บบินาร์ กรุณาลงทะเบียน


เว็บบินาร์ของเรา จะครอบคลุมหัวข้อดังนี้:

  • การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
  • ความสำคัญของแผนการทดสอบ EMC
  • มาตรฐาน FCC/IEC 60601-1-2
  • ข้อกำหนดการทดสอบล่าสุดของ EMC สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ อย่างเช่น IEC 60601-1-2 AMD1:2020
  • ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการชมเว็บบินาร์

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
  • เข้าใจข้อกำหนดล่าสุดของ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) สำหรับอุปกรณ์การแพทย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ