ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ - สิ่งที่ผู้ผลิตต้องรู้

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ - สิ่งที่ผู้ผลิตต้องรู้

จำนวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การไม่ตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอุปกรณ์การแพทย์อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญทางชื่อเสียงสำหรับผู้ผลิต และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ 

เว็บบินาร์ฟรีของ TÜV SÜD จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์ของอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อชมเว็บบินาร์ย้อนหลัง กรุณาลงทะเบียน


เนื้อหาของสัมมนา:

  • ความปลอดภัยทางไซเบอร์ควรนำมาปรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อใด
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาด
  • ความท้าทายที่ต้องพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
  • การกำหนดมาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ที่กำลังจะมาถึง
  • ถาม-ตอบ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

  • ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีในการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ช่วยผู้ผลิตปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภัยคุกคามด้านไซเบอร์
  • สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ คุณจะเข้าใจวิธีปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์คุณจากความเสียหาย โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณมีความปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ของอุปกรณ์การแพทย์ที่นี่!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ