QA & QC คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

QA & QC คืออะไร ต่างกันอย่างไร ทำไมผู้ประกอบการต้องใส่ใจ

QA & QC คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ประกอบการหลายคนอาจรู้อยู่แล้วว่า QA & QC คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร แต่อาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก หรือบางบริษัทอาจให้ความสำคัญเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่ง แต่รู้หรือไม่ว่า ทั้งสองตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการครองใจผู้บริโภคและพาร์ตเนอร์ในการทำธุรกิจ เพราะการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) เป็นสององค์ประกอบสำคัญในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าคำว่า QA และ QC มักจะใช้แทนกันได้ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองคำนี้เช่นกัน นั่นทำให้ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้อย่างเท่าเทียมกัน

การประกันคุณภาพ (QA) คืออะไร? สำคัญแค่ไหนต่อธุรกิจของเรา

QA ย่อมาจากคำว่า Quality Assurance คือ การประกันคุณภาพ ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า กระบวนการผลิตสินค้าและงานด้านบริการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงผ่านการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรการที่ได้กำหนดเอาไว้ 

ความสำคัญของการทำประกันคุณภาพ

การทำประกันคุณภาพมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจทุกประเภท เพราะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งกว่าเดิมอีกด้วย 

 • รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความคาดหวัง หรือความต้องการของลูกค้า ช่วยลดจำนวนการส่งคืนสินค้า หรือการเคลมความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่เม็ดเงินที่ต้องสูญเสียไป แต่ยังส่งผลถึงชื่อเสียงของแบรนด์อีกด้วย 
 • ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 
 • ประหยัดเวลา ลดปัญหาจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ขาดประสิทธิภาพ ทำให้ต้องผลิตสินค้าใหม่ หรือต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 
 • เพิ่มชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย จะช่วยลดความสูญเสีย อีกทั้งยังจะช่วยให้สินค้าและบริการได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า หากมาซื้อสินค้าหรือเข้ามาใช้บริการจะไม่ผิดหวังกลับไปอย่างแน่นอน 
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือพาร์ตเนอร์ ซึ่งแม้ว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์หรือมีบริการใหม่ ๆ ก็จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว 
  ไม่มีปัญหาด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะหากว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด 
 • รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน สินค้าและบริการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ใช่สินค้าที่ราคาถูกที่สุดเสมอไป แต่จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดจะยืนหนึ่งอยู่ในใจของผู้ซื้อได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ซึ่งจากทั้งหมดที่ได้กล่าวไป จึงสรุปได้ว่า QA คือกระบวนการที่มีความสำคัญต่อธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังจะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ขาดมาตรฐาน 

การควบคุมคุณภาพ (QC) คืออะไร? ช่วยพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างไร

QC ย่อมาจากคำว่า Quality Control ซึ่งก็คือ กระบวนการที่ธุรกิจสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อในคุณภาพของสินค้าหรือบริการว่าตรงตามมาตรฐานหรือความคาดหวังที่กำหนดเอาไว้ โดยจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดตามมาตรฐานสากล 

ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการประกันคุณภาพที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้ 

 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง นอกจากจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจแล้ว ยังจะช่วยสร้าง Customer Loyalty ให้กับแบรนด์ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหลังจากซ่อมแซมสินค้าในช่วงรับประกัน การเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ลื่นไหลไม่มีสะดุด การที่สินค้าโดนตีกลับ จะทำให้กระบวนการผลิตชะงัก และส่งผลกระทบต่อสายการผลิตสินค้าไม่รู้จบ ซึ่งการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดจะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ขายสินค้าได้กำไรมากยิ่งขึ้น ทั้งจากต้นทุนที่ลดลง และจากการซื้อซ้ำของลูกค้า ก็จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลกำไรให้บริษัทได้เป็นกอบเป็นกำ
จะเห็นได้ว่าทั้งกระบวนการ QA และ QC คือขั้นตอนสำคัญของธุรกิจที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ได้อีกด้วย 

 

รู้จัก ISO 9001 การรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับ

หากจะกล่าวถึงระบบประกันคุณภาพสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งกระบวนการ QA และ QC ก็คงต้องกล่าวถึง ISO 9001 โดยจะเป็นการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน ที่องค์กรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จะมีแต้มต่อในการแข่งขันในตลาดโลก และย่อมส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว 
กระบวนการในการขอ ISO 9001 จะเริ่มตั้งแต่การเลือกหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน การทำ Sel-assessment จากนั้นก็จะเข้าสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด เมื่อเราปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมด ก็จะได้รับการรับรอง ISO 9001 อย่างเป็นทางการ และสามารถนำไปใช้ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ได้  

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจัดทำระบบ ISO 9001 TÜV SÜD เรามีบริการจัดทำการรับรองระบบบริหารคุณภาพที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น ๆ โดยมีการบูรณาการระบบมาตรฐานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนและจัดทำระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบจบ หากคุณกำลังมองหาผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานอื่น ๆ TÜV SÜD พร้อมยินดีให้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tuvsud.com/th หรือโทร. 02-564-8041

 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. 10 Reasons Why Quality Assurance Is Important. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จาก https://theimportantsite.com/10-reasons-why-quality-assurance-is-important/ 
 2. quality assurance (QA). สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จาก https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/quality-assurance#:~:text=QA%20establishes%20and%20maintains%20set,to%20better%20compete%20with%20others. 
 3. 12 Importance or Benefits of Quality Control | Production Management. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จาก https://www.yourarticlelibrary.com/production-management/12-importance-or-benefits-of-quality-control-production-management/26173 
 4. Quality Control: Understanding Its Importance, Benefits, Approaches and Key Strategies. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จาก https://www.qualitygurus.com/quality-control-101-understanding-its-importance-benefits-approaches-and-key-strategies/ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ