การสอบทานธุรกิจสู่การลงทุนสินทรัพย์อย่างมีกลยุทธ์

การสอบทานธุรกิจสู่การลงทุนสินทรัพย์อย่างมีกลยุทธ์

ช่วยให้คุณลงทุนสินทรัพย์อย่างมีกลยุทธ์และเบาใจได้

ช่วยให้คุณลงทุนสินทรัพย์อย่างมีกลยุทธ์และเบาใจได้

การสอบทานธุรกิจคืออะไร

การสอบทานธุรกิจ (Due diligence) คือกระบวนการประเมินสถานะทรัพย์สินปัจจุบันของบริษัทที่กำลังจะเข้าซื้อหรือลงทุน ถือเป็นกระบวนการมาตรฐานและป้องกันความเสี่ยงที่ควรทำเพื่อให้มีข้อมูลช่วยตัดสินใจก่อนจะเซ็นสัญญาหรือเริ่มต้นการซื้อขายใด ๆ การตรวจสอบสถานะทางธุรกิจมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีควบรวมกิจการ (M&A) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การปรับโครงสร้างองค์กร การซื้อกิจการของฝ่ายบริหาร (MBO) ภาวะล้มละลาย รวมไปถึงการขายและเช่ากลับคืน

ทำไมการสอบทานธุรกิจของบุคคลที่สามจึงจำเป็น

การตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของบุคคลที่สามจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน วางแผน และการใช้งานสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต นอกจากจะเสริมความมั่นใจในเชิงกฎหมายและภาระผูกพันแล้ว การตรวจสอบสถานะทางธุรกิจยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเงินได้

การว่าจ้างตัวกลางเป็นตัวแทนตรวจสอบสถานะทางธุรกิจจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจของคุณมาจากข้อมูลที่ละเอียด เป็นกลาง และน่าเชื่อถือ ทูฟ ซูดให้บริการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งเชิงเทคนิค สภาพแวดล้อม ความยั่งยืน และสถานะทางการค้า คุณจะสามารถสัมผัสประโยชน์จากแนวทางแบบองค์รวมของเราได้ในระหว่างการปฏิบัติงานและจากมูลค่าของสินทรัพย์

บริการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของเราครอบคลุมอะไรบ้าง

ทูฟ ซูดให้บริการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งเชิงเทคนิค สภาพแวดล้อม ความยั่งยืน และสถานะทางการค้า คุณจะสามารถสัมผัสประโยชน์จากแนวทางแบบองค์รวมของเราได้ในระหว่างการปฏิบัติงานและจากมูลค่าของสินทรัพย์

  • การสอบทานทางเทคนิค (TDD)

    ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร วัสดุ และระบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้าง เทคนิค สภาพแวดล้อมและการเงิน รวมถึงโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เรายังประเมินมูลค่าและความคงทนสำหรับอนาคตของโครงสร้างทางเทคนิคและอุปกรณ์ พร้อมประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของโรงงานและกระบวนการผลิต เราประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบองค์รวม พร้อมทั้งระบุโอกาสสำหรับการลงทุนในอนาคตและการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เราจะช่วยประเมินในแง่เทคนิคว่า คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด

  • การสอบทานสภาพแวดล้อม (EDD)

    ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เราสามารถวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินหรือวัสดุก่อสร้าง มลพิษภายในอาคาร การจัดการของเสีย และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เราจะช่วยระบุจุดที่เปราะบางหรือใช้ผิดประเภท และประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

  • การสอบทานความยั่งยืน (SDD)

    ผู้เชี่ยวชาญของทูฟ ซูดจะตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าความยั่งยืนในระยะยาว SDD ช่วยประเมินขั้นต้นว่า สินทรัพย์สอดคล้องกับระบบประเมินความยั่งยืนสากลอย่าง BREEAM หรือ LEED หรือไม่ เราจะตรวจสอบว่าตัวอาคารควรได้คะแนนความยั่งยืนในช่วงใด พร้อมกับแนะนำระบบที่เหมาะสมและวิธีที่จะช่วยเพิ่มคะแนน 

ดูเพิ่มเติม

Technical Due Diligence
ไวท์ เปเปอร์

ตัดลดความเสี่ยงแบบไม่ใช้ทางลัด

เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบทานเชิงเทคนิคและความท้าทายในเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ