LED Lighting Facts Program TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการทดสอบโปรแกรม LED LIGHTING FACTS จาก TÜV SÜD

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

โปรแกรม LED Lighting Facts คืออะไร

โปรแกรม LED Lighting Facts เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสมรรถนะของข้อมูลแสงสว่างของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแบบ Solid State กับผู้ซื้อ เช่น หลอดไฟและระบบหลอดไฟที่ใช้เทคโนโลยี LED ด้วยความสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ฉลากฉลาก LED Lighting Facts ในโปรแกรมนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมรรถนะดังนี้

  • เอาท์พุทแสงสว่างจากโคมไฟ

  • สมรรถภาพ (เช่น ลูเมนส์ต่อวัตต์)

  • กำลังที่วัดได้ (วัตต์)

  • อุณหภูมิสีสัมพัทธ์ (CCT)

  • ดัชนีความถูกต้องของสี (CRI)

โปรแกรม LED Lighting Facts มีความสำคัญอย่างไร

ฉลาก LED Lighting Facts ให้ข้อมูลประสิทธิภาพความเข้มแสงที่แม่นยำและพิสูจน์ได้จากการทดสอบอิสระ ด้วยเหตุนี้ ฉลาก LED Lighting Facts จึงทำให้ผู้ซื้อ ผู้กำหนดสเปก และผู้บริโภคสามารถทำการตรวจสอบและประเมินลักษณะความเข้มแสงของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแบบ LED แต่ละชิ้น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในด้านที่ต้องการที่สุด การที่ผู้ซื้อได้ทราบถึงข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างที่มีฉลาก LED Lighting Facts มีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ส่องสว่างอื่นที่คล้ายกัน

บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ส่องสว่างจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองภายใต้โปรแกรม LED Lighting Facts ของกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐฯ และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบรวมถึงหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียงภายใต้โครงการ ENERGY STAR ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency) เราให้บริการทดสอบและรับรองอย่างครอบคลุมในด้านระเบียบ มาตรฐาน และโครงการสมรรถนะและประสิทธิภาพพลังงานภาคสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ LED และผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทุกประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ยังสามารถให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบและพัฒนา การทดสอบคุณภาพ การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าติดตามการขนส่ง พร้อมบริการที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกโดยเฉพาะ เครื่องหมายรับรองรูปเรขาคณิต 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ