Grow Lights Testing and Training Solutions TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการทดสอบประสิทธิภาพไฟปลูกต้นไม้ เพื่อมาตรฐานการเพาะปลูก

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

ไฟปลูกต้นไม้คืออะไร

การเกษตรในสภาพแวดล้อมควบคุมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เพาะเลี้ยงพืชจัดการการให้แสงเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่การค้นหาระบบที่ดีที่สุดเป็นเรื่องยาก ผู้เพาะเลี้ยงที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงใช้ประโยชน์จากการทดสอบอิสระในการระบุลักษณะเฉพาะในการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างที่ตนใช้อยู่แทน

การทดสอบประสิทธิภาพไฟปลูกต้นไม้มีความสำคัญอย่างไร

เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด การทดสอบและการพิสูจน์ยืนยันผลิตภัณฑ์ให้แสงและการผสมรวมแสงที่ถูกต้องจะช่วยให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นต่ออัตราการเติบโตและค่าสารอาหาร เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น การออกแบบและการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

มั่นใจในประสิทธิภาพการให้แสงด้วยบริการเกี่ยวกับการจัดแสงพืชสวนจาก TÜV SÜD

เราให้บริการทดสอบและตรวจวัดตามตัวแปรที่เจาะจงของไฟปลูกต้นไม้ เช่น PAR และ PPF และทำการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น เรายังสามารถจัดฝึกอบรม รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนจัดแสงสำหรับการเกษตรในร่ม ข้อบกพร่องที่อาจพบได้ในการออกแบบการจัดแสง และให้ความช่วยเหลือในการค้นหารูปแบบการจัดแสงที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณ

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบและรับรองความสอดคล้องครบวงจรสำหรับการให้แสงส่วางทุกประเภท เราจึงมีความสามารถรอบด้านที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ขั้นสูงแบบใหม่เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

Indoor Farming
ไวท์ เปเปอร์

การจัดแสงเทียมเพื่อการเกษตรในร่ม

ภาพรวมของมาตรฐานและแนวทางการออกแบบปฏิบัติในการประเมินทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ